Jerzy WOYKE
Apiculture Division, University of Life Sciences - SGGW,
166 Nowoursynowska, 02-787 Warszawa, Poland


ORIGINAL PAPERS

Full text of the publications is accessible In ReaserchGate Jerzy_Woyke

(511)  Numbers in pharanthesis concern all versions of published papers.
   
386 (511) 2018 Jerzy Woyke.
For what purpose do worker bees of Apis dorsata colonies construct and use wax specks?
Journal of apicultural Research 57 (5) :690-695 • https://doi.org/10.1080/00218839.2018.1495441

 
385.    (510) 2017.  Jerzy Woyke
             Kurtyny, girlandy i twarz  przylatujących rojów pszczoły olbrzymiej Apis dorsata.
             
Curtains, garlands and face of arriving Apis dorsata swarms.
             
54 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Pułwy, 7-8 marca 2017 : 19
             (54 Sci. Sci.
Conf., Pulawy, 7-8 March 2017 : 19 

            
             
f

384.      (509)  2016. Jerzy Woyke
               Not the honey bee ( Apis mellifera L.) queen,  but the drone determines the termination of the nuptial flight
               and the onset of oviposition - the polemics, abnegations, corrections and supplements
               Journal of  Apicultural Sciences  60 ( 2): 25-40 
 

383 (508) 2016 Jerzy Woyke, Jerzy Wilde and Maria Wilde
Shape indexes of nests of Apis dorsata and Apis laboriosa
Journal of Apicultural Research, 2016 Vol. 55, No. 5, 433–444


382.  (507)  2016. Woyke J. Wilde J. Wilde M.
          The reasons for the different nest shapes of megapis bees.
             
Journal of Apicultural Science 60 (1) 143-234.    

381.(506) 2016. Woyke J.
         Wpływ środowiska na kształt pszczół olbrzymich i skalnych  -
         [Environmental influences on the shape of nests of A. dorsata and A. laboriosa]

           
II ogólnopolska konferencja.  Wpływ środowiska na pszczoły i pszczół na środowisko.
          Warszawa 8 kwiecień 2016
: 17-21.  
PDF  

380. (505) 2016.  Woyke  J.
            Nie matka pszczela, lecz truteń decyduje  o zakończeniu lotu weselnegoi rozpoczęciu przez nią składania jaj.
           
(Not the queen, but the drone determines termination of nuptial flight and the onset of oviposition)
            53 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy, 8-9.03.2016: 23.
 PDF   

379.
(504)  2015.  Woyke J. Wilde J. Wilde M.
            Indeks kształtu gniazd pszczół Megapis [Index of nests of Megapis bees]
         (504)  a. 
52  Naukowa Konferencja Pszczelarska , Puławy, 11-13 marca 2015: 16-17.  PDF  
         (503)  b.  Pszczelarstwo  2015 (10): 6-7 PDF  

378. 2014.  H. Vasfi Gencer, Yasin Kahya, Jerzy Woyke  
     
(5002) a. Why the viability of spermatozoa diminishes in the honeybee (Apis mellifera) within short time
          during natural mating and preparation for instrumental insemination
          Apidologie 45 (6): 757-770,   DOI: 10.1007/s13592-014-0295-0   PDF        
   
(501) b. Jerzy Woyke, Vasfi Gençer, Yasin Kahya
           Dlaczego żywotność nasienia zmniejsza się w czasie naturalnego i sztucznego unasieniania matek pszczelich.
           51 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Szczyrk, 11-13 marca 2014: 42   PDF
                          Presentation - Prezentacja ppt
     
(500) c. Abstract:  H. Vasfi Gençer, Yasin Kahya, Jerzy Woyke
             The viability loss of spermatozoa in drones during eversion of endophallus
              Sixth European Conference of Apidology, EurBee 6, Murcia
              (Spain) 9-11 September 2014 : 195-196. PDF
 
     
(499) d. Poster: H. Vasfi Gençer, Yasin Kahya, Jerzy Woyke
              The viability loss of spermatozoa in drones during eversion of endophallus. 
PDF  

376.
(498) 2014. Ali Mahbobi, Jerzy Woyke, Saeed Abbasi, Mohammadbagher Farshineh-Ad, Ahmad Malakzadegan
         The effects of age of grafted larvae and of supplemental feeding on performance of honeybee colonies
          (Apis mellifera meda).
          Journal of Apicultural Science  58 (1): 113-117.  
PDF  

375.
(497) 2014. J. Gąbka, J. Woyke
          The effect of open brood and colony strength on the onset of oviposition by queen bees.
          Journal of Apicultural Science 58 (1):  69-73  
PDF  

374.
 (496) 2014. M. Siuda, J. Wilde, J. Woyke, Z. Jasiński, B. Madras-Majewska
           Wintering reserve queens in mini-plus and 3-comb nuclei.
           Journal of Apicultural Science 58 (1): 61-68  
PDF    

373.
(495) 2013. Cobey, S W; Tarpy, D R ; Woyke, J
          Standard methods for instrumental insemination of Apis mellifera queens.
          In V Dietemann; J D Ellis; P Neumann (Eds) The COLOSS BEEBOOK,
          Volume I: standard methods for Apis mellifera research.
          Journal of Apicultural Research 52(4):
          http://dx.doi.org/10.3896/IBRA.1.52.4.09. 
PDF  

372.
(494) 2013. Mechanizm podnoszenia odwłoka u  pszczół.
           [Mechanism of lifting the abdomen in  honey bees]
           50 Naukowa  Konferencja Pszczelarska, Puławy, 16-18 kwiecień  2013 : 25.                      

371.
(493) 2013. Khem Raj Neupane, Jerzy Woyke and Sanu Maya Poudel.
         
Nesting site preference and behavior of giant honey bee Apis dorsata.
         
ХХХХІІІ International Apimondia Congress,  29 September –  4 October 2013,  Kiev, Ukraine doc

370.
(492) 2012. Neupane K. R., Woyke J., Wilde J.
           Effect of initial strength of honey bee colonies (Apis mellifera) supered in different ways
           on maximizing honey production in Nepal.
           Journal of Apicultural Science 56(2): 71-81.
PDF

369.
(491)  2012. Woyke J. Wilde J. Phaincharoen M.
          First evidence of hygienic behaviour in the dwarf honeybee Apis florea.
          Journ. apic. Res. 51(4): 359-361.
PDF

368.
(490) 2012. Mahbobi A., Farshineh-Adl M. B., Woyke J., Abbasi S.
         
Effects of age of grafted larvae and supplemental feeding on some morphological characteristics
          of Iranian queen honey bees (Apis mellifera meda Skorikov, 1929).
          Journ. apic. Sci. 56 (1): 93-98.
PDF

367.
(489) 2012. Jerzy Woyke J. Wilde J. Wilde M.
         Swarming and migration of Apis dorsata and Apis laboriosa honey bees in India Nepal and Bhutan.
         Journ. apic. Sci. 56 (1): 81-91.
PDF

366. 2012. Woyke J. Wilde J. Wilde M.
       
(488) b. Which mountain cliffs do, A. laboriosa honeybees select as nesting sites and why?
             
Journ. apic. Res. 51 (2): 193-303 PDF Provided with permission of IBRA
       
(487) a. Które urwiska górskie, pszczoła skalna Apis laboriosa wybiera na mejsca gniazdowania i dlaczego?
             XLIX Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 19.

365. (486) b. 2011. Mating sign of queen bee originates from two drones and the process of multiple mating in honey bees.
            Journ. apic. Res. 50 (4): 272-283
PDF 6.4 MB
       
(485) a. 2010. Znamię weselne w komorze żądłowej matki pszczelej i przebieg wielokrotnego unasieniania.         
            XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 53. PDF


364.
(484) 2011. Woyke J. Wilde J. Sivaram V. Nagaraja N.
          Does oper-air nesting homey bee Apis florea differ from other bees of the genus Apis in brood hygienic behaviour?
          Global Conference on Entomology, March 5-9, 2011 Chiang Mai, Thailend, Programe & Abstracts: 164
PDF

363.
(483) 2011. Siuda M. Wilde J. Bratkowski J. Chuda-Mickiewicz B. Woyke J. Jasiński Z. Madras-Majewska B. Samborski J.
         
Wintering queen bees in modified mating nuclei.
          Journ. apic. Sci . 55 (1): 87-98
PDF

362. 2011. Woyke J., Gąbka J.
         
(481) a. Effect of volcanic ash cloud over Poland on flight activity of honey bees
              Journ. apic. Sci . 55 (1): 5-15
PDF
          
(482) b. 2011. Woyke J. Gąbka J.
             Wpływ Chmury pyłu wulkanicznego nad Polską na aktywność lotną pszczół miodnych.
            XLVIII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Pszczyna 5-7.
04. 2011: 41. 362.

361. 2010. Three substances ejected by Apis mellifera drones during endophallus eversion as well as
             during natural matings with queen bees.
DOI 10.1051/apido/20010007,
      
(480) b. Apidologie 41 (6) 613-621. PDF 1.4 MB Original publication available at www.edsciences.org/apodo
       
(479) a. 2009. Trzy substancje wytryskiwane przez trutnie w czasie naturalnego i sztucznego unasieniania matek pszczelich
            [Three substances ejaculated by Apis mellifera drones during artificial ejection and natural mating with queens]
            XLVI Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 17-18.
PDF 72 KB

360.
(478) 2009. Prabucki J, Bratkowski J., Bożena Chuda-Mickiewicz B., Zygmunt Jasiński Z. Madras-Majewska B.,
           Samborski J., Siuda M. Wilde J., Woyke J.
           Zimowanie matek pszczelich w ulikach z rodzinkami o różnej sile.
          XLVI Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 85-86.

359.
(477) 2008. Prabucki J, Bratkowski J., Bożena Chuda-Mickiewicz B., Zygmunt Jasiński Z. Madras-Majewska B.,
          Samborski J., Siuda M. Wilde J., Woyke J.
          Wstępne wyniki badań nad zimowaniem zapasowych matek pszczelich w zmdyfikowanych ulikach weselnych.
          XLV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 103-104.

358. (476) 2008. Woyke J. Wilde J. Wilde M. The reason for different shape of Apis dorsata combs.
          2nd Intern. Beekeeping Congress, Thimphu, Bhutan: 60.

357.  2008 Why the eversion of the endophallus of honey bee drone stops at the partly everted stage and significance of this.
         
(474) a. Apidologie 39(6): 627-636 PDF 3.8 MB The original publication is available at: www.apidologie.org
         
(475) b. Dlaczego zachodzi częściowe wynicowanie aparaty kopulacyjnego trutnia i znaczenie tego procesu.
             XLV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 23-24.

356. (473) 2008. Woyke J. Wilde J. Wilde M. Sivaram V. Cervancia C. Nagaraja N. M. Reddy M.
          Comparison of defense body movements of Apis laboriosa, Apis dorsata dorsata and Apis dorsata breviligula honey bees
          J. Insect Behav. 21: 481-494
PDF 234 KB , HTML 79 KB Material on line.

355. (472) 2008. Y. Kahya, H. V. Gençer, J. Woyke.
           
Weight at emergence of honey bee (Apis mellifera caucasica) queens and its effect on live weights
            at the pre and post mating periods .

            Journ. apic. Res.
47(2): 118 -125. PDF 172 KB Provided with permision of IBRA

354. (471) 2008. Woyke J., Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M.,
            Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A.
           
Onset of oviposition by honey bee queens, mated either naturally or by various
            instrumental insemination methods, fits a lognormal distribution.
            Journal of Apicultural Research and Bee World 47(1): 1-9.
PDF 1.46 MB , Provided with permision of IBRA

353. (470) 2007. Woyke J. Wilde J. ReddyM. S. Nagaraja N. Sivaram V.
           
Presence or absence of drones in drone; dusk mass flights performed by Apis dorsata foragers.
           Journ. apic. Res 46 (1):40-49.
PDF 233 KB Provided with permission of IBRA

352. (469) 2006. Gençer H. V. and Woyke J.
            Eggs from Apis mellifera caucasica laying workers are larger than from queens.
            Journ. apic. Res. 45(4): 173-179.
PDF 92 KB , Provided with permission of IBRA

351.  (468) 2006. Woyke J. Wilde J. Wilde M. Cervancja C.
           Abdomen flipping of Apis dorsata breviligula worker bees correlated with temperature
           of nest curtain surface.
           Apidologie 37: 501-505
PDF 698 KB Original publication available at www.edsciences.org/apodo

350. 2006. Jasiński Z. Prabucki J. Wilde J. Woyke J. Chuda-Mickiewicz B. Siuda M. Madres-Majewska B.
            Samborski J. Bratkowski J. Jojczyk A. Bąk B.
     
(466) a. Badanie czynników umożliwiających przyśpieszenie czerwienia sztucznie unasienionych matek pszczelich III.
             
(Studies on factors accelerating oviposition of instrumentally inseminated queen bees III.
           
43 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 25-27. 04. 2006: 57-61.
     
(467) b.  Study on factors accelerating oviposition of instrumentally inseminated queen bees.
            Proceedings of the Second European Conference of Apidology EurBee Prague (Czech Republic)
           10-16 September 2006: 57

349. 2006. Woyke J., Woyke H.
     
(462) a. Autorskie dedykacje w książkach darowanych księdzu dr J. Dzierżonowi.
         
Authors; dedications in books presented to priest dr J. Dzierzon
         43 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 25-27.
04. 2006: 26-27.
   
(463) b. Odręczne dedykacje w książkach darowanych księdzu dr J. Dzierżonowi i ich autorzy.
         XXIV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Rok Dzierżonowski, Sesja Poularno- naukowa,
         Kluczbork 15-17 września 2006: 20
    
(464) c. Dzierzons Bücher, Geschenke, Widmungen und ihre Autoren
         XXIX Gesamtpolnisches Imkertreffen, Internationale Konferenz,
         Kluczbork 15-17 September 2006: 8.
     
(465) d. Odręczne dedykacje w książkach darowanych Księdzu Doktorowi Janowi Dzierżonowi i ich autorzy.
       
Manually written dedications in books presented to dr J. Dzierzon and their authors.
       
Przegląd Pszczelarski 3(5): 52-61 (PDF 5.3 MB)

348.
(461) 2005. Woyke J. Wilde J. Reddy C. Nagaraja N.
           Cycles in periodic mass flights of Apis dorsata.
           Intern. Beekeeping Congr. Bangalore,13-18 Nov. India: 8.
PDF  

347.
(460) 2005. Woyke J. Wilde J. Reddy C. Cervancia C. Nagaraja N.
            Comparison of defence body movements of Apis laboriosa, Apis dorsata dorsata
            and Apis dorsata breviligula worker bees
            Intern. Beekeeping Congr. Bangalore 13-15 Nov, India: 5.  
PDF

346.
(459) 2005. Woyke J. Wilde J. Reddy C. S
            Gentleness of Apis dorsata.
             Intern. Beekeeping Congr. Bangalore 13-15 Nov. India: 2.  
PDF 

345. (458) 2005. Woyke J. Wilde J. Reddy C. Nagaraja N.
            Periodic mass flights of the giant honeybee Apis dorsata in
            successive days at two nesting sites in different environment conditions..
           Journ. apic. Res. 44(4): 140-149
PDF file 1 263 KB , Provided with permission of IBRA

344. (457) 2005. Woyke J. Wilde J. Wilde M. Reddy C. Cervancia C.
            Workers often predominate in dusk drone flights; of the giant honey bee Apis dorsat
            Journ. apic. Res. 44(3): 130-132
PDF file 130 KB , Provided with permission of IBRA

343. (456) 2005. Jasiński J. Prabucki J. Wilde J. Woyke J. Chuda-Mickiewicz B. Siuda M. Madras
            B. Samborski J Bratkowski J. Jojczyk A. Bąk B.
            Badania nad czynnikami przyśpieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich II.
            42 Naukowa Konf. Pszczelarska, Puławy: 28-29

342.
(455)  2005. Woyke J., Wilde J., Wilde M.
           [Introduction of Apis laboriosa worker bees into Apis mellifera colonies as a manner of
           investigation of honey bee behaviour in changed conditions.]
                 
Poddawanie robotnic pszczoły skalnej (Apis laboriosa) do rodzin pszczoły miodnej (Apis mellifera)
           jako sposób badania zachowania się pszczół w odmiennych warunkach.
           XLII Naukowa Konf.
Pszczelarska, Puławy ,(42nd Scientific Apicultural Conference, Pulawy): 17-19

341.
(454) 2004. Smirnov V.B. Chesnokova E.G. Lopatina N.G. Woyke Je.
            Neuronal activity of honey bee (Apis mellifera L) under condition of a deficit of kynurenines.
            Journ. Visshey Nervnoy Deyatelnosti, Ross.
Acad. Nauk,
            Moskva, 54 (6): 806-809

340. (453) 2004. Woyke J., Wilde J., Wilde M.
           Temperature correlated dorso-ventral abdomen flipping of Apis laboriosa and Apis dorsata worker bees.
           Apidologie 35 (5): 493-502
paper 217KB , Material on line
          AA 700/2005

339. (452) 2004. Woyke J., Kruk C., Wilde J., Wilde M.
            Periodic mass flights of the giant honey bee Apis dorsata.
            Journ. apic. Res. 43(4): 180-185
PDF file 220KB Provided with permission of IBRA
           AA 699/2005

338. (451) 2004. Lopatina N., Chesnokova E. G., Smirnov V., Ryzhova I. V., Woyke J.
            Kinurenine pathway of tryptophan metabolism and its significance in neurophysiology of insects.
            Entomological Review 83: 3-22

337.
(450) 2004. Jasiński Z. Prabucki J., Wilde J. Woyke J., Chuda-Mickiewicz B.,
            Siuda B., Madras B., Samborski J., Bratkowski J.
           
Badania nad czynnikami przyspieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich I.
            XLI Nauk. Konf. Pszczelarska, Puławy: 21-23.

336. (449) 2004. Woyke, J., Wilde, J., Wilde, M.
           Coexistence and behavior of phylogenetically distant honey bees Apis laboriosa in Apis mellifera colony.
            Proc. of the AAA Conf.: Bees for new Asia, Phillipines 23-27 Febr. 2004: 101-106
PDF 318 KB

335. (448) 2004. Woyke J., Wilde J., Reddy C. C.
            The gentleness of Apis dorsata verified while investigating brood cross-fostering and hygienic behaviour.
            Proceedings of 7th Asian Apicultural Association Conference.
            Los Banos, Philippines:87-91
PDF 543 KB

334. (447) 2004. Woyke J., Wilde J., Reddy C. C.
            Open-air-nesting honey bees Apis dorsata and Apis laboriosa differ from the
            cavity-nesting Apis mellifera andApis cerana in brood hygiene behaviour.
            Journal of Invertebrate Pathology 84 (1-20):1-6
paper on line 845 KB
            AA 96/2005

333. (446) 2003. Woyke J. Lee M.
           
Selection and breeding of honey bees.
           The Korean Journal of Apiculture 18 (2): 91-102  
PDF  

332. (445) 2003. Woyke J., Wilde J., Wilde M.
            Flight activity reaction to temperature changes in Apis dorsata, Apis laboriosa and Apis mellifera.
            Journ. of Apicultural Science 47 (2):73-80
paper available 738 KB
            AA 458/2005

331.
(444) 2003. Woyke J., Chanchao Ch., Wongsiri S., Wilde J., Wilde M.
           Size of eggs from queens of three Asian Apis species and laying workers of Apis cerana.
          Journal of Apicultural Science 47(2): 57-71
papere available
          AA 457/2005

330. (443) 2003. Lopatina N. G., Ryżova I.W., Czesnokova Je. G., Zaczepilo T. G., Woyke Je.
            Centralnye NE-NMDA receptory miedonosnoj pczely w usloviach nasledstwienno obuslowiennogo deficita kinureninow.
           
Bjulleten Experimentalnoy Biologii. i Mediciny 135 (4): 458-460

329. (442) 2003. Woyke J., Wilde J., Wilde M.
            Periodic mass flights of Apis laboriosa in Nepal
            Apidologie 34 (2): 121-127
paper available 163 KB Video on line
            AA 675/2004

328.  2003. Higieniczne zachowanie pszczoły olbrzymiej Apis dorsata odmienne niż pszczoły miodnej Apis mellifera.
     
  (439) a. 40 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 33-35.
       
(440) b. Woyke J., Wilde J., Reddy C. Hygienic behaviour of Apis dorsata differs from that of Apis mellifera.
              XXXVIII Apimondia Congress, Ljubljana . Abstract: No 60: 222
       
 (441) c. Proceedings: paper No. 60: 1-6.

327.
(438) 2002. Woyke J., Wilde J., Wilde M.
            Flight activity reaction to temperature changes in Apis dorsata, Apis laboriosa and Apis mellifera.
            2nd European Scientific Conference Salus Apis mellifera, Balatonlelle,  Hungary, 11-13. 9. 2002: 45

326.
(437) 2002. Smirnov V. B., Tchesnokova E.G., Woyke J.
           The effect of snowlaranja mutation on neurophysiological characteristics in the honey bee A. mellifera (Hymenoptera, Apidae)
           XII Conf. Russian Entomol. Assoc., Sankt-Peterburg: 324-325

325.
(436) 2002. Lopatina N. G., Czesnokova E. G., Ryzhova I. V., Woyke J., Ponomarenko V. V.
           
Kynurenine pathway of tryptophan metabolism (KPTM) and its significance in neurophysiology of insects.
           XII Conf. Russian Entomol. Assoc., Sankt-Peterburg: 210-211

324. 2002. Genetic basis of honey bee breeding taking into account local subspecies of Apis m. mellifera.
            5th Intern. Conf. on Black Bee Apis mellifera mellifera. Wierzba, Poland, 2-6 09. 2002
       
(434) a. Abstracts : 39
       
(435) b. Reports and Summaries: 111.

323. 2002. Wilde J., Woyke J., Wilde M.
            Rearing honey bee queens in wax and plastic queen cell cups.
            6th Asian Apicultural Association, Intern. Conf., Feb. 24 - March 1, 2002, Bangalore, India.
       
(432) a. Abstracts: 167.
       
(433) b. 2003. Asian Bee Journal, Special Issue: Proc. 6th AAA Intern. Conference, Bangalore,
           Feb. 24 - March 1, 2002, 5(1&2): 265-268.
PDF 387 KB

322. 2002. Wilde J. Woyke J., Wilde M.
            Competition between drones and between spermatozoa of Apis cerana and Apis mellifera.
       
(430) a. 6th Asian Apicultural Association, Intern. Conf., Feb. 24 - March 1, 2002, Bangalore, India.
            Abstracts: 21
       
(431) b. 2003. Asian Bee Journal, Special Issue: Proc. 6th AAA Intern. Conference, Bangalore,
            Feb. 24 - March 1, 2002, 5(1&2): 39-42    
PDF

321. 2002. Woyke J., Wilde, J., Wilde M.
       
(428) a. Heritable versus environmental cues in recognition and acceptance of two species of honeybees:
            Apis cerana and Apis dorsata in one colony.
            6th Asian Apicultural Association, Intern. Conf., Feb. 24 - March 1, 2002, Bangalore, India.
            Abstracts: 8.
     
(429) b. 2003. Type of recognition cue as a basis to elaborate a method to keep two phylogenetically distant honey bee species
            Apis dorsata and Apis cerana in the same colony.
            Asian Bee Journal, Special Issue: Proc. 6th AAA Intern. Conference, Bangalore,
            Feb. 24 - March 1, 2002, 5(1&2): 27- 33  
PDF  

320.
(427) 2002. Woyke J., Wilde J., Wilde M.
           Heating and defensive body movements made by Apis laboriosa and Apis dorsata.
           6th Asian Apicultural Association, Intern. Conf., Bangalore, India.
           Abstracts: 37.

319.
(426) 2001. Łopatina N. G., Ryżowa I. B., Czesnokowa E. G., Dimitrieva L.A., Woyke J.
           
Funkcjonalnoje sostojanie receptorow nie-NMDA podtipa L-glutaminowoj kisłoti w usłowiach
            nasledstwenno obusłowiennogo deficita u medonosnoj pczeły.
                     
[Funkcional situation of receptors of non-NMDA subtype of L-glutamine acid in conditions of inherited coditional deficit in honey bee]
            Ross. Fizjolog. Żurn. 87(9): 1232-1238

318.
(425) 2001. Ryzhova I. V., Lopatina N. G., Tczesnokova E. G., Woyke J.
            Ionotropic glutamate receptors of the honeybee (Apis mellifera L.) under conditions of kynurenine deficit.
            Proceed. of the European Section of IUSSI, Berlin: 124

317.
 (424) 2001. Łopatina N. G., Czesnokowa E. G., Ryżowa I. B., Smirnow W. B., Woyke Je.
           Receptory wozbużdajuszczych aminokisłot (WAK) w usłowiach deficita kinureninow (Miedonosnaja pczeła Apis mellifera L.).
           
[Receptors stimulating aminoacids in conditions of kinurenine deficit]
           XVIII Sjezd Fizjołogiczeskogo Obszczestwa imieni I. P. Pawłowa. Kazan 25-28 Sentjabrja 2001: 140-141.

316.
(423) 2001. Woyke J., Fliszkiewicz C., Jasiński Z.
            Prevention of natural mating of queen honeybees by proper method of instrumental insemination
            Journ. Apicult. Science 45: 101-114 PDF
250 KB
            AA 162/2003

315. (422) 2001 Woyke J., Wilde J., Wilde M.
            A scientific note on Apis laboriosa winter nesting and brood rearing in the warm zone of Himalayas.
            Apidologie 32 (6): 601- 602
Paper available
            AA 663/2002

314. (421) 2001 Woyke J., Wilde J., Wilde M.
         Apis dorsata
drone flights, collection of semen from everted endophalli and instrumental insemination of queens.
         Apidologie 32 (5):407-416
Paper available
         AA 662/2002

313. 2001 Eversion of the endophallus of Apis dorsata drones.
       
(419) b. Proceedings, VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural Association
            Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000 : 189-194
Paper available
       
(420) a. 2000. Abstracts:

312. 2001. Woyke J. Wilde J. Wilde M.          
     
(416) b. Swarming, migration and absconding of Apis dorsata colonies.
          Proceedings; VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural Association
          Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000: 183-188   
Paper available
     
(417) a. 2000. Abstracts: 58
     
(418) c. 2001 Woyke J., Wilde J., Wilde M.
           
Rójka i migracja pszczoły olbrzymiej Apis dorsata .
           
[Swarming and migration of Apis dorsata]
           XXXVIII Nauk Konfer.
Pszczel., Puławy: 103-104.

311. 2001. Wilde J. Woyke J. Neupane J. Wilde M.
       
(414) b. Comparative evaluation test of different methods to control Tropilaelaps clareae, a mite parasite in Nepal.
            Proceedings; VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural
            Association Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000:  189-194
Paper available
       
(415) a. 2000 Abstracts: 13

310. 2001. Wilde J. Woyke J. Wilde M.
           Rearing honeybee queens in cups of Apis mellifera and Apis dorsata wax.          
       
(412) b. Proceedings; VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural Association
           Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000: 207-209  
Paper available
       
(413) a. Abstracts: 83.  

309. 2001. Woyke J. Wilde J. Wilde M.
           Coexistence of Apis mellifera and Apis dorsata workers in the same colonies.
      
(410) b. Proceeding; VII IBRA Conference on Tropical Bees, and V Asian Apicultural Association
           Conference, Chiang Mai, 19 - 25 March, 2000: 115-120
PDF
      
(411) a. Abstracts: 42.  

308. (409) 2000. Woyke J., Wilde J., Wilde M.
           Genetic versus environmental cues used in recognition and acceptance of
           two honeybee species: Apis mellifera and Apis dorsata in the same colony.
           
Pszczeln. Zesz. Nauk. 44(2): 67-80 PDF 777 KB
           AA 77/2002

307. (408)  2000 Lopatina N., Ryżowa I., Dimitriewa L., Woyke J.
         
The NMDA receptors of the honey bee central nervous system in kynurenin deficit.
          Russian Journ. of Physiology 86(10): 1323-1330

306. (407) 2000. J Woyke, Z Jasinski, C Fliszkiewicz, H Woyke.
        
Flight activity of Apis mellifera foragers at the hive entrance during 86% eclipse of sun.
         
Pszczel. Zesz. Nauk. 44(1): 239-252 PDF 190 KB
        AA 103/2002

305. (406) 2000 Woyke J., Wilde J. ,Wilde M.:
          The mysterious color of Apis dorsata workers.
          Asian Bee Journal 2 (1 & 2): 43- 56
Paper available

304.  (405) 2000 Woyke J. Wilde J. Wilde M.
         
Nowe fakty z biologii pszczoły skalnej Apis laboriosa.
         
[New facts concerning the biology of Apis laboriosa].
         
XXXVII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 8-9. 03. 2000,
           Pszczel. Zesz. Nauk. 44 (Suplement): 106.

303. 2000. Differences in body colour expression between European and Asian honeybees
      
(402) b. Proceedings; 4th Asian Apicultural Association Conference. Katmandu, Nepal: 20-23 Paper available  
       
(403) a. 1998. Abstract: 18-19. 
            AA 674/2004 and 1088/2004  

              Republished by journal editor:   

       
(404) c. 1998. Differences in body colour expression between European and Asian honeybees.
             Indian Bee Journal 60 (1): 38-41.

302. (401) 1999. W. B. Smirnov, E. G. Czesnokova, N. G. Lopatina, J. Woyke.
         
Lokomotornaja aktiwnost pczeł pri immobilizacionnom strecce w usłowijach deficita kinureninow.
         
[Motion activity of bees under of the immobization stress in conditions of lack of kynurenin]
         III Meżdunarodnaja Nauczno-Prakticzeskaja Konferencja, Ekologia i Ochrana Pczelinych. Moskwa: 216-220.

301. 1995. Rearing larger honeybee workers.
       
(398) b. Proceedings; 34 Internat. Apicultural Congress. Lausanne, Switzerland. Paper available
             Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 124-127  
PDF
       
(399) a. 1995. Abstracts : 84
              Republished by journal editor:
       
(400) c. 1999 l'Abeile de France No 849, Juin

300.
(397) 1999. Woyke J., Wilde J., Wilde M
          Behavioral relationship between Apis mellifera and Apis dorsata.
          XXV International Apicultural Congress, Apimondia ,Vancouver,Canada: 281.

299. (396) 1999 Increased food supply for all larvae after dequeening honeybee colonies.
          Journ. Apic. Res. 38(3-4): 117-123
PDF 1.4 MB
         AA 184/2000

298. (395) 1999 Zachowanie się względem siebie pszczół Apis mellifera i Apis dorsata.
         
[Behavioural relationship between Apis mellifera and Apis dorsata].
         
Pszczeln. Zesz. Nauk 43(supl. 1): 126-127

297.  (394) 1998 Size change of Apis mellifera eggs during incubation period.
          Journ. Apic. Res.37 (4): 239-246
Paper available, pdf 965 KB
         AA 1032/1999

296. 1998 Increased food supply for all larvae after dequeening honeybee colonies.
             4th Asian Apicultural Association Conference, Katmandu, Nepal
       
(392) a. Abstgracts: 14-15
       
(393) b. Proceedings: (2000): 46.

294. (391) 1998. Wpływ warunków wychowu na wielkość pszczół kapsztackich i ich cechy kastowe.
           
[Influence of rearing conditions on size ond caste characters of Cape bees].
           
XXXV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 87-89

293.
(390) 1998. Dalsze badania nad obfitszym karmieniem larw w bezmatkach pszczelich.
           
[Further investigation on increased food supply in queenless colonies].
           
XXXV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 86-87

292.
(389) 1997. Łopatina N.G. Chesnokova E.G. Dimitrieva L.A. Woyke J.
           
Kynurenines in memory processes of the honey bees, Apis mellifera L.:
                 [The role of L-glutamate receptors in neuroactive effects of kynurenines.]
          Proc. International Colloquia on Social Insectes, ed V.E. Kipiatkov, St Petersburg 3-4: 231-238.

291.
(388) 1997. Expression of body and hair color in three adult types of the red honeybee
            Apis koschevnikovi Buttel-Reepen 1906 in Sabah, Borneo.
            Apidologie 28(5): 275-286  
PDF  
           AA 845/1998

290.
(387) 1997. Łopatina N.G. Chesnokova E.G. Dimitrieva L.A. Ryhzova I.V. Woyke J.
           Genes of the kynurenine pathway of the tryptophan metabolism (KPTM) inregulation of the functional
           state of the L-glutamat central receptors of honey bees (Apis mellifera L)
           XXXIII Internat. Congress of Physiology, Symposium: Molecular and Genetic Basis of Adaptive Behavior,
           Koltushi, Russia, Abstracts: 28

289. 1997. Body color expression in several species of honey bees .
             XXV International Apicultural Congress, Apimondia Antwerp, Belgium
       
(385) a. Abstracts: 44
       
(386) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 171-172

288. 1997. Size change of honeybee eggs during incubation period.
             XXXV International Apicultural Congress, Apimondia, Antwerp, Belgium
       
(383) a. Abstracts: 44
       
(384) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 171

287. (382) 1997 Filmowa dokumentacja przebiegu kopulacji u pasożytniczego roztocza pszczół Tropilaelaps clareae
            [Video documentation of mating behaviour of Tropilaelaps clareae]
            XIII Naukowa Konferencja "Warroza pszczół i gospodarka pasieczna",
            ART, Olsztyn: 62-64
            Video
1./available, 2./available,3./available

286. (381) 1997 Gospodarka krokwiowa z pszczołą olbrzymią A. dorsata.
           [Rafter beekeeping with A. dorsata ]
           XIV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 86

285.
(380) 1997. Obfitsze karmienie wszystkich larw po stracie matki w rodzinie pszczelej.
           
[Increased food supply for all larvae after dequeening honeybee colonies.
           
XIV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 85-86

284. (379) 1996 Mating of the parasitic honeybee mite Tropilaelaps clareae. S
            3rd Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, 6-10 Oct. 1996
             Video
1./available, 2./available,3./available

283. 1996 Different reaction of Apis mellifera and Apis dorsata to infestation
             by Varroa jacobsoni and Troplaelaps clareae.
             3rd Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, 6-10 Oct. 1996
       
(376) a. Abstracts: 61
       
(377) b. 2001 Proceedings: 172-175 Paper available 420 KB
             Republished by journal editor:
       
(378) c. Publications of Vietnam Bee Researches 1990 - 1998

282. 1996 Adult Tropilaelaps clareae males can feed and survive for two weeks.
            3rd Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, 6-10 Oct. 1996
       
(374) a. Abstracts: 57
       
(375) b. 2001 Proceedings: 198-201 Paper available 307 KB

281. 1996 Background and the history of apicultural scientific activities in Vietnam.
        
(372) a. 3rd Asian Apicultural Association Conference, Hanoi, 6-10 Oct. 1996: 1-7
         
(373) b. 2001 Proceedings xxvi-xxxii Paper available 673 KB

280.  (372)  1996 Theoretical studies on the effect of the number of sex alleles in
            honeybee populations and the number of matings on the frequency
            distribution of queens producing brood of different survival rate.
           
Pszczel. Zesz. nauk. 40(1): 115-128
           AA 171/1998.

279.
(371) 1996. Łopatina N. Czesnokowa E. Dmitriewa L. Ponomarienko B. Woyke J.
            Nejroaktiwnost kinureninow: rol gljutamatnich receptorow w obuczenii i amiati medonosnoj pczeły.
            Wysszaja Nerwnaja Dejatielnost 27(3): 12-17

278.
(370) 1996. Wpływ liczby unasieniających trutni na przeżywalność czerwiu.
           
[Influence of the number of mating drones on brood survival].
           
Biuletyn Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich, 3: 10-13

277.
(369) 1996. Liczba kojarzeń a wielkość efektywnej populacji pszczół.
           
[Number of matings and effective population].
           
Biuletyn Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich 3: 2-5

276.
1996. Size change of honeybee eggs during incubation period.
       
(367) a. III Polsko-Niemieckie Sympozjum, Salus Apis mellifera, Olsztyn: 92
       
(368) b. Pszczeln. Zesz. nauk: 40(2): 239
            AA 507/1998

275.
(366) 1996. Woyke J. Fliszkiewicz C. Jasiński Z.
            Naturalne dounasienianie sztucznie unasienionych matek pszczelich.
                  
[Natural mating of instrumentally inseminated queen bees].
           
XXXIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 95-96

274.
(365) 1996. Wybieranie miodu od pszczoły olbrzymiej Apis dorsata.
           
[Honey harvesting from Apis dorsata]
           XXXIII Nauk.
Konf. Pszczel., Puławy: 3.

273.
(364) 1996. Kopulacja pasożyta pszczelego Tropilaelaps clareae.
           
[Mating of parasitic mite Tropilaelaps clareae.]
           
XXXIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 2

272. (363) 1996. Odżywianie i przeżywalność samców pasożytów pszczół Varroa jacobsonii i Tropilaelaps clareae.
           
[Feding and survival of males of Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae]
            XXXIII Nauk.
Konf. Pszczel., Puławy: 94-95

271. (362) 1995 Woyke J. Jasiński Z. Fliszkiewicz C.
           
Further investigation on natural mating of instrumentally inseminated queen bees.
            Journ. apicult. Res. 34: 105-106
PDF 900 KB
            AA 1427/1995.

270. 1995. Rearing larger honeybee workers.              
            34 Internat. Apicultural Congress. Lausanne, Switzerland.
 Paper available
       
(359) a. Abstracts : 84
       
(360) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 124-127
                 Republished by journal editor:
       
(361) c. 1999 l'Abeile de France No 849, Juin.

269. 1995. Changes in the size of honeybee eggs during the incubation period.
            34 Internat. Apicultural Congress. Lausanne, Switzerland.
     
  (357) a. Abstracts: 48
       
(358) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 124

268. (356) 1995. Sex of brood originating from Cape queens and laying workers.
           Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape
           Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 89-91
Paper available

267. (355) 1995. Comments  on sex of Cape brood.
           Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape
           Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 98-99
Paper available

266. (354) 1995. Survival of brood originating from Cape queens and laying workers.
           Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape
           Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 74-75
Paper available

265. (353) 1995 Instrumental insemination of Apis m. capensis worker bee.
           Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape
           Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 69-70
Paper available

264. (352) 1995 Dwindling of Cape honeybee colonies headed by laying workers.
           Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape
           Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 67-68
Paper available

263. (351) 1995 Larger honeybee workers.
           Proceedings of the First International Electronic Conference on the Cape
           Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 46-47
Paper available

262. (350) 1995 Invasion of Capensis bee.
            Proceedings of the First International Electronic Conference on the
            Cape Bee problem in South Africa 05 - 30 June 1995: 35
Paper available

261.
(349) 1995 Porównanie biologii i zwalczania pasożytniczych roztoczy pszczół
           Varroa jacobsoni i Tropilaelaps clareae.
                  [Comparison of biology and control of Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae]
           Materiały XXII Naukowej Konferencji "Warroza pszczół i gospodarka pasieczna";.
           Pol. Tow. Nauk Wet.
Olsztyn-Kortowo: 44-46

260. 1995. Expression of body colour in tree castes of four Asian honey bees.
       
(346)  a. Intern. Confer. Tropical Bees and Environment: Pedu Lake, Kedah, Malaysia: 31-32
       
(347) b. 1997 Expression of body color patterns in three castes of four Asian honey bees.
            Proc. Int. Conf. on trop. bees & environm. Pedu Lake, Malaysia: 85-96.
Paper available
            AA 742/2001
                Republished by journal editor:
       
(348) c. 1998 Expression of body colour in honey bee species.
            Indian Bee Journal 60 (1): 47.

259. (345) 1995 Przyczyny trudności w wyhodowaniu triploidalnej pszczoły.
            XXXII Naukowa Konferancja Pszczelarska, Puławy: 92-93.

258. (344) 1994 Mating behaviour of the parasitic honeybee mite Tropilaelaps clareae.
            Exper. & Appl. Acarol. 18: 723-733
PDF file  
           AA 14/1997; AA359/1997
          Video
1./ available, 2./ available,3./ available

257. (343) 1994 Fliszkiewicz C. Jasiński Z. Woyke J.
            Dalsze badania nad naturalnym dounasienianiem sztucznie unasienionych matek pszczelich.
           
Untersuchungen über zusäzliche natürliche Paarungen von künstlich besamten Königinnen.
           
Salus Apis mellifera, II Polsko-niemieckie Sympozjum. Oberursel: 30

256.
(342) 1994. Risque d'introduction en Europe de nouveaux acariens parasites des abeilles melliferes.
            La Santé de l'Abeille (141): 111-123.  
PDF

255.
(341) 1994. Repeated egg laying by females of the parasitic hoeybee mite Tropilaelaps clareae Delfinado and Baker.
           
Apidologie 25(3): 327-330
           AA 256/1995.

254.
(340) 1994. Przebieg kopulacji u pasożytniczych roztoczy pszczół Tropilaelaps clareae i Varroa jacobsoni.
           
[Mating behaviour of Tropilaelaps clareae and Varroa jacobsoni]
           XXXI Nauk.
Konf. Pszczelarska., Puławy: 74-75

253.
(339) 1994. Tropilaelaps clareae females can survive for four weeks when given open bee brood of Apis mellifera.
            J. apic. Res.: 33(1): 21-25  
PDF  
            AA 1015/1994

252.
(338) 1994. Comparison of the size of eggs from Apis mellifera L queens and laying workers.
           Apidologie 25 (2): 179-187 PDF 468 KB
PDF
           AA 1292/1994

251.
(337) 1994. Woyke J. van Laere O. Jasiński Z. Trzybiński S.
             Injuries of queens in honeybee colonies infested by Varroa jacobsoni.
             IBRA workshop: New Perspectives on Varroa jacobsoni.
Rez: 47-48   PDF  
             AA 276/1995.

250. 1993. Woyke J. Jasiński Z.
             
The natural mating of instrumentally inseminated queen bees.
             XXXIII Intern. Beekeeping Congress, Beijing, China.
 
      (335) a. Abstract: 89
   
    (336) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 80-84

249.  1993. Survival and reproduction of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae.
             XXXIII Intern. Beekeeping Congress. Beijing, China
       
(333) a. Abstracts : 101-102
       
(334) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 209-212

248.
(332) 1993. New data from the biology of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae.
            Proc. Apidologie Symposium (E. J. Hentshel ed) Jena: 108-111

247. 1993. Practical control method of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae.
       
(330) a. Amer.Bee Journ. 133(7): 510-511  PDF
            AA 622/1994.
       
(331) b. Republished by editor:
            Publications of Vietnam Bee Researches 1990 - 1998

246.
(329) 1993. Some behavioural characters of Sudanese honeybees (Apis mellifera nubica) .
            Bee World 74(3):133-140
PDF
            AA 1193/1993

245. 1993. Rearing and instrumental insemination of Apis florea queens.
             Intern. Conf. on Asian Honey Bees and Bee Mites          
         
(327) b. 1993 Proceedings Asian Apiculture, Wicwas Press, Cheshire, Connecticut, USA : 206-210  PDF  
           (328) a. 1992 Abstracts: 80

244. 1992. Woyke J. Wongsiri S.
             Occurence and size of laying worker eggs in Apis florea colonies.
PDF
       
(325) a. J. apic. Res. 31(3/4):124-127
            AA 833/1993
            Republished by journal editor:
       (326) b. 1995 Biodiversity of Bee Mites and Honey Bees in Thailand.,
           Bee Biology Research Unit, Research Affairs Division, Chulalangkorn University, Bangkok: 102-105.

243.
(324) 1992. Skirkeviciene Z. Chesnokowa E. Skierkevicius A. Łopatina H. Woyke J.
           Effect of some peculiarities of tryptofan metabolism on honey bee (Apis mellifera L.) sensitivity to the queen pheromone.
            Pheromones 2(1-4): 3-8  
PDF

242.
(323) 1992. Przyczyny różnego stopnia inwazji Varroa w strefie umiarkowanej i tropikalnej;
            [The reasons of different invasion degree of Varroa in temperate and tropical zone]
            Salus Apis mellifera .I Polsko-Niemieckie Symp.: Postępy w Badaniach nad Warrozą, Szczecin: 40-41.

241.
(322)  1992. Control of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae.
            XIX Intern. Congr. of  Entomology, Beijing, China: 250.  

240.
(321) 1992. Natural mating of instrumentally inseminated queen honeybees.
            XIX Intern. Congr. of Entomology, Beijing, China: 238

239.
(320) 1992. Woyke J. Jasiński Z. Fliszkiewicz C.
            Naturalne dounasienianie się sztucznie unasienionych matek pszczelich. Cz.II
            XXVIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 47-48

238.
1992. Size change of eggs during the incubation period in three Asian honey bee species.
              Intern. Conf. on Asian Honey Bees and Bee Mites
       
(318) a. Abstracts: 79
     
  (319) b. 1993 Proceedings: Asian Apiculture, Wicwas Press, Cheshire, Connecticut, USA 197-205 PDF

237.
(317) 1992. Diurnal and seasonal variation in defensive behaviour of Apis mellifera adansoni in Ghana.
           Apidologie 23(4): 311-322
PDF
           AA 535/1993

236. (316) 1992. Diurnal flight activity of African bees Apis mellifera adansonii in different seasons and zones of Ghana.
          Apidologie 23(2): 107-117
PDF
          AA 509/1993

235. (315) 1992. Woyke J. Jasiński Z.
            Natural mating of instrumentally inseminated queen bees.
           
Apidologie 23(3): 225-230 AA 568/1993 PDF

234.
1991. Brood nest arrangement in top-bar hives.
       
(314) a. Beekeeping & Development (20): 3 PDF
           
http://www.beesfordevelopment.org/info/info/topbar/brrod-nest-arrangement-in.shtml HTM
            AA 192/1992

            Republished by journal editor :

     
   (315) b. Ngang Ong (Vietnam) 1(3): 5-7

233.
(313) 1991. Woyke J. Jasiński, Z. :
            Naturalne dounasienianie się sztucznie unasienionych matek pszczelich.
Cz.I
                  [Natural mating of instrumentally inseminated queens]
             XXVIII Nauk.
Konf. Pszczel., Puławy: 30-31

232.
(312) 1991 Syringe guide for the instrumental insemination apparatus of queen bees (Apis mellifera L.)
            Apidologie 22(1): 81-85
PDF
            AA 1322/1991.

231.
(311) 1990. Biology and management of African bees Apis mellifera adansonii in Africa.
           Apiacta 25 (4): 97-101  
PDF

230.
(310) 1990. Woyke J. Jasiński Z.
            Effect of the number of attendant worker bees on the initiation of egg laying
            by instrumentally inseminated queens kept in small nuclei.
            J. apic. Res. 29(2): 101-106  
PDF
            AA 1282/1991.

229. (309) 1990. Rozpoczynanie czerwienia przez sztucznie unasienione matki pszczele
             traktowane dwutlenkiem węgla w różny sposób.
                 
[Beginning of egg laying by instrumentally inseminated queens treated with carbon
             dioxide in different manner]
             Ogólnop.
Konf. Nauk., Współczesne Probl. Pszczelarstwa w Polsce. Olsztyn: 162-166

228.
(308) 1990. Biology and control of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae.
            Proceed. Intern. Symp. Resent Research on bee Pathology: Gent.Belgium, September 5-7:90-99  
PDF  
            AA 1390/1992

227.
(307) 1990. A T-shaped frame for queen rearing in Kenya top-bar hives.
            Newsletter for beekeepers in tropical and subtropical countries, 17: 7  
PDF
            AA 974L/1991

226.
(306) 1990. Economic utilization of honeybees in Sudan.
            Terminal statement FAO, Rome: 1-19

225.
(305) 1990. Economic utilization of honeybees in Sudan.
           Assignment report, FAO, Rome: 1-24

224.
(304) 1990. Sztucznie unasienione matki ze sprawdzonym czerwieniem.
            XXVINauk. Konf. Pszczeln., Puławy: 36-37

223.
1989. Change in shape of Tropilaelaps clareae females and the onset of egg laying.
       
(303)  a. J. apic. Res. 28(4): 196-200 PDF
            AA 278/1991.
               Republished by journal editor:
       
(304) b. 1991. Mi Feng (Chinese Apiculture, in Chinese) (3): 36-39

222.
(302) 1989. Correct queen maintennance before and after instrumental insemination tested in Egypt.
            J. apic. Res., 28(4): 187-190
PDF
            AA 243/1991.

221.
(301) 1989. Cria de las reinas y mejoramiento de abejas en Mexico.
           Representation de Mission. FAO., Mexico: 1-10

220. 1989. Łopatina N. G., Czesnokova E. G., Skirkiavichene Z. I., Skirkiavitchus A. E., Woyke J.              
            Sensitivity to pheromones in the snow mutants of the honeybee .
            XXXII Intern. Apicult. Congr., Rio de Janeiro
       
(299) a. Abstracts: 92-93.
       
(300) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 152-153.

219. 1989. Experiences with queen bees rearing and instrumental insemination of Apis mellifera adansonii in Ghana.
            XXXII Intern. Apicult. Congr., Rio de Janeiro
       
(287)  a. Abstracts: 78
       
(288)  b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 61

218. 1989. Biology and management of African honeybees Apis mellifera adansonii in Africa.
            XXXII Intern. Apicult. Congr., Rio de Janeiro
     
 (284)  a. Abstracts : 77-78
     
 (285)  b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 44-47 PDF
              Republished by journal editor
       
(286) c. 1990 Apiacta, 25: 79-83 PDF

217. (283) 1989 Untersuchungen zur Fortpflanzung, instrumentallen Besamung und
            Genetic der Honigbiene, durchgeführt in Polen.
            Mitteil. über Bienenbesamung 1(2): 3-6

216.
(282) 1989. Wychów matek pszczół afrykańskich A. m. adansonii w Afryce.
           
[Rearing of A. m. adansonii queens in Africa].
           
XXVI Pszczel. Konf. Nauk., Puławy: 27-28.

215. (281) 1989. Biology and control of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae and some comparison to Varroa jacobsoni.
           Workshop on parasitic bee mites and their control. Puławy, 27 Aug.- 1 Sept., 1987,
            FAO., Rome: 209-231

214.
(280) 1989. Woyke J.; Kerr W.E.:
           Linkage test between sex limited color gene and sex alleles in the honey bee.
           Rev. Brasil. Genet. 12(1): 9-15  
PDF  
           AA 875/1992

213.
(279) 1989. Instrumental insemination of queen bees in Albania.
            Mission report, FAO., Rome: 1-12

212.
(278) 1989. Maladies des abeilles en Algerie.
           
Rapport de la mission, FAO., Rome: 1-20

211. 1989 Breeding of honey bees resistant to Varroa jacobsoni.
 
     (271) a. Amer. Bee Journ. 129(1): 21-23   PDF
            AA 1253L/1989
            Republished by journal editors:
       
(272) b. Polish: 1988 Hodowla pszczół odpornych na warrozę.
            Pszczelarstwo 39(11): 9-13

     
  (273) c. French: 1989 La résistance des abeilles au varroa.
            La Santé de l';Abeille 113: 228-230
       
(274) d. German:1989 Zucht von Honigbienen, die wiederstansfähig sind
           gegenűber Varroa jacobsoni. Die Biene 125(12): 693-695
     
  (275) e. Czech: 1990 Plemenny chov včel rezistentnich vuči roztoči Varroa jacobsoni.
            Odborné Včelařské Překlady 1:11-13
       
(276) f. Spanish: 1990 Vida Apicola 41: 43-45
       
(277) g. Italian: 1992 Ape Nostra Amica 14(1): 38-39.

210. (270) 1989. Economic utilization of honeybees in Sudan.
            Periodic Progress Report, FAO., Rome: 1-8.

209.
(269) 1989. Biology and control of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae and some
            comparison to Varroa jacobsoni.
            FAO, Workshop on parasitic bee mites and their control. Puławy: 1-29

208.
(268) 1988. A mathematical model for the dynamics of spermatozoa entry into
           spermathecae of instrumentally inseminated queen honeybees.
           J. apic. Res. 27(2): 122-125
PDF
           AA 553/1990.

207. 1988. Brood survival in productive bee apiaries in Australia as test
            for breeding honeybee in closed populations.
       
(266)  a. 1988. Second Australian and Intern. Bee Congr., Surface Paradise, Australia: 45-46
            AA 593/1991
       
(267) b. 1988. J. apic. Res. 27(1): 30-34 PDF
            AA 575/1989

206.
(265) 1988. Economic utilisation of honeybees in Sudan.
            Progress Rep. FAO., Rome: 1-10

205.
(264) 1988. Woyke J. Jasiński Z.
           Wpyw liczby pszczół towarzyszących na początek składania jaj przez sztucznie
            unasienione matki pszczele, przetrzymywane w małych ulikach.
                 
[Influence of the number of attending workers on the beginning of egg laying
           by instrumentally inseminated queens kept in small nuclei.]
           
XXV Nauk. Konf. Pszczel. Puławy: 52-53

204.
(263) 1988. Problems with queen banks.
           Amer. Bee Journ. 124(4): 276-278  
PDF
           AA 246/1989

203.
(262) 1987. Comparative population dynamics of Tropilaelaps clarea and Varroa jacobsoni mites in honeybees.
           J. apic. Res. 26(3): 196-202
PDF
           AA 1298/1988

202.
(261) 1987. Length of successive stages in the development of mite Tropilaelaps clareae in relation to honeybee brood age.
            J. apic. Res. 26(2): 110-114  
PDF  
            AA 254/1989.

201.
(260) 1987. Length of stay of parasitic mite Tropilaelaps clareae outside sealed honeybee brood cells as basis for its proper control.
            J. apic. Res. 26(2): 104-109
PDF
           AA 253/1989

200.
(259) 1987. Infestation of honeybee colonies by parasitic mites Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae
           in South Vietnam, and results of chemical treatment.
           J. apic. Res. 26(1): 64-67
PDF
           AA 262/1988.

199.  1987. Łopatina N. G. Czaesnokova E. G. Gribakin F. G. Ponomarenko V. V. Woyke J.
              Influence of disturbances in tryptophan metabolism on learning and vision in the honey bee.
              XXXI Inter. Apicult. Congr., Warsaw
       
(257)  a. Abstracts: 74-75
       
(258) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 142 -145

198. 1987. The cause of inclining of honeybee eggs in comb cells.
             XXXI Inter. Apicult. Congr., Warsaw.
       
(255) a. Abstracts: 88
     
  (256) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 181
            (
paper available PDF )

197. 1987. Can the number of ovarioles of honeybee queens be estimated by external characters of living queens?
              XXXI Intern. Apicult. Congr., Warsaw
         
(253) a. Abstracts: 78-79
         
(254) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 152-155
             (
paper available 309KB)

196. (252) 1987 Honeybee improvement in Egypt.
            Terminal statement., FAO., Rome: 1-19

195.
(251) 1987 Instrumental insemination of queen bees in Egypt.
            Report on the honeybee improvement in Egypt, FAO., Rome: 1-4

194.
(250) 1987. Genetic basis of reproduction in honey bee.
           Fin. Techn. Rep. PL 480 Agricultural University, Warsaw: 1-44

193.
(249) 1987. Gribkin F. G., Burowina I. V., Czesnokowa E.G., Natochin Yu.V.,
            Shakmatowa, Ye. I., Ukhanov K.Yu., Woyke J.
            Reduced magnesium content in non-pigmented eyes of the honey bee (Apis mellifera L.)
            Comp. Biochem. Physiol. 86A (4): 689-692
            AA 522/1991.

192.
(248) 1987. Strengthening of Central Beekeeping Station in Ghana.
            Project proposal, FAO., Accra: 1-5

191.
(247) 1987. Some observations and investigations on biology and management of African honey bees in Ghana.
            Field document TCP/GHA/4505, FAO., Kumasi: 1-40.

190.
(246) 1987. Strengthening of Apiculture Promotion Unit, Kumasi, Ghana.
            II Terminal statement, FAO., Rome: 1-22  

189.
(245) 1986. Strengthening of Apiculture Promotion Unit, Kumasi, Ghana.
            I Terminal statement, FAO., Accra: 1-13

188.
(247) 1986. Woyke J. Jasiński Z.
           
Do inseminated queens mate naturally after they start to lay eggs.
           Symp. Intern. Apimondia, Insemination scientifique et commerciale des reines d'abeilles, Touluse: 31-35

187.
(246) 1986. Influence of the number of attendant workers on the beginning of egg laying by
            instrumentally inseminated queen bees.
            Symp. Intern. Apimondia, Insemination scientifique et commerciale des reines d'abeilles, Toulouse: 26-30

186.
(245) 1986. Rules governing the dynamics of entry of spermatozoa into spermatheca of
            instrumentally inseminated queen honeybees.
           Symp. Intern. Apimondia, Insemination scientifique et commerciale des reines d'abeilles, Toulouse: 21-25

185.
(244) 1986. Dlaczego metody skuteczne w zwalczaniu Varroa jacobsoni zawodzą w zwalczaniu Tropilaelaps clareae.
            XXIII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 28-29

184.
(243) 1985. Łopatina N. G. Czesnokova E. G.Dolotovskaia L. Z. Woyke J.
           
Influence of mutations which determine accumulations in the body of 3-hydroxy
           kynurenine, on the behaviour and functions of the nervous system in honey bees.
           Apiacta 20(2): 38-42

183.
(242) 1985. Assistance to apiculture development in Vietnam.
            Terminal Statement of Consultancy., FAO., Rome: 1-16.

182.
(241) 1985. Present situation of parasitic infestation of bee colonies by Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae
           in Vietnam and methods to combate these mites.
           Min. Agric., FAO., Hanoi: 1-13.

181.
(240) 1985. Genetics basis of reproduction in the honey bee.
           Final. Techn. Rep. for USDA, Agric. Univ. Warsaw:1-25,
           AA 939/1986.

180. (239) 1985. Woyke J. Jasiński Z.
           [Comparison of the dynamics of entry of spermatozoa into the spermatheca of instrumentally inseminated
           queen honeybees kept under different conditions]
           Porównanie dynamiki wchodzenia plemników do zbiorniczka nasiennego sztucznie unasienionych matek
           pszczelich przetrzymanych w różnych warunkach.
           Pszczel. Zesz. nauk.
29: 377-387
           AA 594/1988.

179.
(238) 1985. Further investigation into control of parasitic bee mite Tropilaelaps clareae without medication.
           J. apic. Res. 24(4): 250-254  
PDF  
           AA 969/1986.

178. (237) 1985 Woyke J. Król-Paluch W.
           
Changes in tissue poliploidization during development of worker, queen, haploid and diploid drone, honeybees.
            J.apic. Res. 24(4): 214-224
(pdf file 1 MB)
            AA 875/1986.

177. 1985. Combat of the parasitic bee mite Tropilaelaps clareae without use of medicine.
            XXX Intern. Apicult. Congr. Nagoya, Japan
     
(235) a. Abstracts: 46-47
     
 (236) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 284-286.

176. 1985. Woyke J. Łopatina, N. G. Czesnakowa E. G. Miedviedievoj A. W.
           
The effecct of mutations of kinurenion pathway of triptophan transformation
            on the activity of nervous system and behaviour of the honeybee.
            30 Intern. Apicult. Congr. Nagoya, Japan.
       
(233) a. Abstracts: 35-37
       
(234) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 155-156. PDF

175.
(232) 1985. Instrumental insemination of honey-bee queens in the development of beekeeping.
           World Anim. Rev. 56: 40-44  
PDF
           AA 611L/1987

174.
(231) 1985. Tropilaelaps clareae, a serious pest of Apis mellifera in the tropics, but not
           dangerous for apiculture in temperate zones.
PDF
           Amer. Bee Journ. 125(7): 497-499
           AA 260L/1987

173.
(230) 1985. Infestation of honey bee colonies by parasitic mites Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae
           in South Vietnam, and results of chemical treatment.
           FAO., Rome: 1-5.

172.
(229) 1984. Increase in the life-span, unit honey productivity and honey surplus with fumagilin treatment of honeybees.
           J. apic. Res. 23(4): 209-212.
PDF
           AA 942/1985

171.
(228) 1984. Survival and prophylactic control of Tropilaelaps clareae infesting Apis mellifera colonies in Afghanistan.
          Apidologie 15(4): 421-434
PDF

170.
(227) 1984. Tropilaelaps clareae in Afghanistan, and control methods that could be applied in Tropical Asia.
          3rd Intern. Conf. Apicult. Tropc. Climates, Nairobi: 163-166
          AA 260/1986.

169.
(226) 1984. Strengthening of apiculture centre and development of beekeeping in Afghanistan.
          Project document, FAO., Rome: 1-11.

168.
(225) 1984. Apiculture development in Afghanistan.
          Terminal statement, FAO., Rome: 1-13.

167.
(224) 1984. Apiculture development in Afghanistan.
           Report on consultancy, Field document TCP/AFG/2201, FAO., Rome: 1-21

166.
(223) 1984. Beekeeping in Afghanistan.
           Proc. Expert Consultation on Beekeeping with Apis mellifera in Tropical and
           Sub.-Tropical Asia, Bangkok/ Chiang Mai, Thailand, FAO., Rome: 124-130.

165. 1984. Correlations and interactions between population, length of worker life and honey production
             by honeybees in temperate region.
       
(221) a. J. apic. Res. 23(3): 148-154 PDF
            AA 898/1985
       
(222) b. 1982. Podstawowe czynniki wpływające na produkcję miodu przez pszczoły
            I I Sesja Naukowa Plakatowa, SGGW-AR, prace wyróżnione Nr 40: 61.

164. 1984. Ultrastructure of single and multiple diploid honeybee spermatozoa.
       
(219) a. J. apic. Res. 23(3): 123-135. PDF
            AA 881/1985
       
(220) b. 1984. Ultrastruktura pojedyńczych i wielokrotnych plemników diploidalnych pszczoły miodnej.
            Sesja Naukowa Plakatowa, SGGW-AR, prace wyróżnione (Nr 152): 181

163.
(218) 1984. Exploatation of comb cells for brood rearing in honeybee colonies with larvae of different survival rates.
         
Apidologie 15(2): 123-135 PDF
         AA 891/1985.

162.
(217) 1984. Wykorzystanie komórek plastra na wychów potomstwa w rodzinach pszczelich
           o różnym stopniu przeżywalności czerwiu.
           XXI Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 26

161. 1983. Łopatina N. G. Czesnokowa J. G. Dolotowskaja Z. Woyke J.
             
Influence of mutations which determine accumulations in the body of 3-hydroxy kynurenine,
              on the behaviour and functions of the nervous system in honey bees.
             XXIX Intern. Congr. Apiculture, Budapest,
        (215)  a. Abstracts: 213
       
(216) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania:134-139. PDF

160. 1983. Pojedyńcze i wielokrotne plemniki diploidalne pszczoły miodnej.
       
(212) a. Nauk. Konf. Pszczel., Puławy : 26-27
             Single and multiple diploid spermatoza of honey bee
             XXIX Intern. Congr. Apiculture, Budapest;
       
(213) b. Abstracts: 210
       
(214) c. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 174-175.

159. 1983. Feeding of bee colonies in tropical zones.
            9th Intern. Congr. Apiculture, Budapest.
       
(209) a. Abstracts: 10- 11
       
(210) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 354-355
       
(211) c. Republished by journal editor:
            Apiacta 28(3): 83

158.
(208) 1983. Woyke J. Gribakin F. G. Łopatina N. G. Czesnokowa J. G.
           
Osobiennosti mutacji.  [Characteristics of mutation].
           Pczełovodstvo (11): 9-10  
PDF

157.
(207) 1983. Łopatina N. G. Czesnokowa J. G. Dolotowskaja L. Z. Felczer A. W. Woyke J.
          Wlijanie mutacji snow laranja na funkcjonalnuju aktiwnost nerwnoj sistemy
          i powiedenie miedonosnoj pczely.
         
Genetica 19(10): 51-61
         AA 863L/1986

156.
(206) 1983. Dolotowskaja L. Z. Łopatina N. G. Czesnokowa E.G. Woyke J.
          Usławnoreflektornaja dejatelnost mutantow ivory, umber i brik medonosnoj pczeły.
          Dokl. Akad. Nauk. CCCP 270(5): 1223-1226

155.
(205) 1983. Wplyw leczenia pszczół fumagiliną na produkcje potomstwa i miodu.
           
[The effect of fumagilin treatment on on honey and brood production]
           XX Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy: 26-27.

154. 1983.  Length of haploid and diploid spermatozoa of the honeybee and the question of the production of triploid workers.
     
 (203)  a. J. apic. Res. 22(3): 143-149 PDF
            AA 524/1984
       
(204) b. 1980. Biologia rozrodu i genetyka pszczoły miodnej.
            Sesja Naukowa SGGW-AR - prace wyróżnione.
SGGW, Warszawa (17): 22.
 
153. 1983. Dynamics of enter of spermatozoa into the spermatheca of instrumentally   inseminated queen.
       
(202) a. J. apic. Res. 22(3): 150-154 PDF
            AA 583/1984.
        b. Republished by journal editor:
            Me Feng (1986) (2): 27-31 (in Chinese)

152.
(201) 1982. Woyke J. Jasiński Z.
           
Comparison of the number of spermatozoa entering the spermatheca of instrumentally inseminated
          queens kept in nuclei and in normal honeybee colonies.
         
Pszczel. Zesz. Nauk. 26: 29-34   PDF  
          AA 550/1985

151. 1982. Woyke J., Jasiński Z.
           
Influence of the number of attendant workers on the number of spermatozoa entering
           the spermatheca of instrumentally inseminated queens kept outdoors in mating nuclei.
     
 (199) a. J. apic. Res. 21(3): 129-133   PDF  
       
(200) b. Republished by journal editor:
           Me Feng (1984) (1):15- (in Chinese).

150.
(198) 1982. Fomento de la apicultura, El Salvador.
           Relation final, FAO., Rome: 1-17

149.
(197) 1981.Tablas pora determinar las candidades de las crias en las colonias de abejas.
          Dir. Gener. Ganaderia, FAO., San Salvador: 1-9  
PDF  

148.
(196) 1981. La Apicultura en El Salvador.
         
Dir. Gener. Ganaderia, FAO., San Salvador: 1-16

147.
(195) 1981. Sobrevivencia da la cria de las abejas en El Salvador.
          Dir. Gener. Ganaderia, FAO., San Salvador: 1-5.

146.
(194) 1981. Produccion de la cria en las colonies de abejas durante todo el ano en El Salvador.
          Dir. Gener. Ganaderia, FAO., San Salvador: 1-12.

145.
(193) 1981. Investigation sobre metodos de alimentaction de estimulo a las colonies de abejas en El Salvador:
           Dir. Gener. Ganad, FAO., San Salvador: 1-12

144.
(192) 1981. Investigation sobre influencia de la frecuencia de alimentaction del sosten sobre desarrollo de colonies
          de abejas en El Salvador.
          Dir. Gener. Ganaderia, FAO., San Salvador: 1-18.

143.
(191) 1981. Investigation sobre necesided de alimentaction de sosten a las abejas en El Salvador.
          Dir. Gener. Ganaderi, FAO., San Salvador: 1-15.    

142. 1981. Investigation sobre factores internos de las colonies de abejas de los cuales depende la production
              de la miel en El Salvador.
       
(187) a. Dir. Gener. Ganad., FAO, San Salvador: 1-29
       
(188) b. XXVIII Congr. Intern. Apicult., Acapulco, Mexico: Abstracts:135-136
       
(189) c. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 298-304
       
(190) d. Podstawowe czynniki wpływające na produkcję miodu przez pszczoły.
            Sesja Naukowa Plakatowa, SGGW-AR, prace wyróżnione. (Nr 17): 30.

141.
(186) 1981. Flora apicola Salvadorena.
          Ministr.
Agric. y Ganad., Direcc. General, Ganaderia, FAO., San Salvador: 1-14. PDF  

140.
(185) 1981. Comparative study of management of bees throught the year, in temperate and tropical zones.
         
Apiacta 16(3): 107-110.   PDF

139.
(184) 1981. Dzieło Jana Dzierzona we współczesnej nauce pszczelnictwa. Jan Dzierzon w historii i współczesności pszczelarstwa.
         
[The work of Jon Dzierzon in contemporary apicultural science]
          Materialy na sesję naukową w 170 rocznicę urodzin.
Instytut Śląski w Opolu: 54-84.

138. (183) 1981. Effect of sex allele homo-heterozygosity on honeybee colony population and on their honey production.
          2. Unfavourable development conditions and restricted queens.
           J. apic. Res. 20(3): 148-155.
PDF

137.
(182) 1981. Czesnokowa E., G. Ponomarienko W., Woyke J.:
          Wlijanie mutacji priwodjaszczich k izbitku ili nedostatku kinurenina na fonowuju elektriczeskuju aktiwnost
          wtornowo torakalnego ganglia medonosnich pczeł.
                 
[The influence of mutation resulting in excess or deficiency of kynurenin on the electrical activity of the second
         thoracic ganglion of honey bees]
         Dokl.
Akad. Nauk. CCCP 258(3): 753-756.  PDF

136.
(181) 1981. Kuzmina L., A. Łopatina N., G. Ponomarienko W., Woyke J.:
          Powiedenczeskij effect mutacji umber i brick miedonosnoj pczely.
         
[Behavoral effect of umber and brick mutations of honey bee]
          Dokl.
Akad. Nauk. CCCP 256(2): 470-472.  PDF

135.
(180) 1980. Woyke J. Jasiński Z.:
          Wpływ liczby pszczół asystujących matce przed zabiegiem, na rezultaty sztucznego unasieniania.
         
[Influence of the number of workers attending honeybee queens before manipulation on the results of instrumental insemination.]
         
Pszczel. Zesz. nauk. 24: 3-8.  PDF  

134.
(179) 1980. International aspects of queen rearing around the world.
          Bee World 61(4): 131-137.  
PDF  

133.
(178) 1980. Estudio comparativo sobre el manejo de las abejas meliferas durante todo el ano en zonas moderadas y tropicales.
         Minist. Agric. y  Ganad., Direcc. General Ganaderia, San Salvador: 1-6

132.
(177) 1980. Łopatina N., G. Ponamierenko W. W., Czesnakowa E.G., Woyke J.:
          Mutacja snow i powiedienie pczeł.
         
[Snow mutation and the behavior of bees]
         Pczelowodstwo (7): 9-11.
PDF
.
131.
(176) 1980. Siła rodziny pszczelej i produkcja miodu jako funkcja czerwienia i długość życia robotnic.
         
[Strength of bee colony and honey production as function of brood rearing and longevity of workers].
         II National Scientific Meeting of Beekeepers, Puławy: 25-26.

130. (175) 1980. Woyke, J., Jasiński, Z.
           
Influence of number of attendant workers on the results of instrumental insemination
           of honeybee queens kept at room temperature.
           Apidologie 11(2): 173-180.  
PDF  

129.
(174) 1980. Genetic background of sexuality in the diploid drone honeybee.
        a. J. apic.
Res. 19(2): 89-95    PDF  
        b. 1980. Biologia rozrodu i genetyka pszczoły miodnej.
             Sesja Naukowa SGGW-AR - prace wyróżnione.
SGGW, Warszawa (17): 22.

128.
(173) 1980. Effect of sex allele homo-heterozygosity on honeybee colony population and on their honey production.
          1. Favourable development conditions and unrestricted queens.
          J. apic. Res. 19(1): 51-63.
PDF  

127. 1980 Evidence and action of cannibalism substance in Apis cerana indica.
       
(171) a. J. apic. Res. 19(1): 6-16 PDF 844
       
(172) b. Republished by journal editor:
            Me Feng (1984) (1):15-19 (in Chinese)

126.
1979  Wpływ przeżywalności czerwiu na produkcję pszczół i miodu.
       
(162) a. 18 Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 23-24
       
(163) b. Influence of brood survival on offspring and honey production.
            27 Intern. Apicult. Congr., Athens, Abstracts: 125-126
       
(164) c. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 316-319
       
(165-169) d. 1980 Influence of brood survival on offspring and honey production
             Apiacta: (in five languages) (1): 5-7, 23
       
(170) e. Republished by journal editor: Me Feng 1983 (4):14 ( in Chinese)

125. 1979  Badania nad pszczołą Apis mellifera capensis
       
(158) a. 18 Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 21-22
     
  (159) b. New investigations on Apis mellifera capenisis .
            27. Intern. Congr. Apicult., Athens  

            Abstracts: 319-321
     
  (160) c. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 319-321  Paper available
       
(161) d. Republished by journal editor:
            New investigations on Apis mellifera capensis.
            in five languages, Apiacta 1979, 14 (4): 173

124. (157) 1979 Woyke J. Jasiński Z.
           
Number of worker bees necessary to attend instrumentally inseminated queens kept in an incubator.
           Apidologie 10(2): 149-155
PDF
           AA 1322/1980.

123. 1979. Effect of the access of worker honeybees to the queen on the result of instrumental insemination.
       
(156) a. J. apic. Res. 19(2): 136-143    PDF  
   
    (157) b. Republished by journal editor: Me Feng (1983) (2): 4-5, (3) 12-14 (in Chinese)  
       
(158) c. 1979. Efektywność doboru pszczół w produkcji potomstwa
            Sesja Naukowa SGGW-AR - prace wyróżnione. SGGW, Warszawa (Nr 22): 24.

122. (155) 1979. Sex determination in Apis cerana indica.
          J. apic. Res. 19(2): 122-127 123.  
PDF  

121.
(154) 1978. Genetic regulation of the development of testes in diploid drone honey bee.
          Intern. Symp. on Regulation of Insect Reproduction, Czech. Acad. Sci., Praha: 64.

120.  
(153) 1978. Woyke J. Bobrzecki, J.:
          Long queen cells disease.
         
Pszczel. Zesz. nauk. 22: 59-69

119. (152) 1978. Biology of reproduction and genetics of the honeybee.
          Final. Techn. Rep. for USDA. Bee Cult. Div., Agricult.
Univ. Warsaw: 1-381.

118.
(151) 1978. Szczecinki na skrzydłach pszczoły jako cecha rasowa, płciowa i polimorficzna.
          [Bristles on wing of honey bees as species and casts character]
          XVII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 26-27

117.
(150) 1978. Determinacja płci i płciowości u pszczoły miodnej.
          [Determination of sex and sexuality in honey bees]
          XVII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy : 24-25

116. (149)  1978. Woyke J., Jasiński Z.
          Influence of age of drones on the results of instrumental insemination of honeybee queens.

          Apidologie 9(3): 203-212 Paper available


115.
(148) 1978. Comparative biometrical investigation on diploid drones of the honeybee.
          III. The abdomen and weight.
          J. apic. Res. 17(4): 206-217  PDF

114.
(147) 1978. Comparative biometrical investigation on diploid drones of the honeybee.
          II. The thorax.
          J. apic. Res. 17(4): 195-205. PDF  

113.
(146) 1978. Rozwój teorii determinacji płci u pszczół.
          [Development of the theory of sex determination in honey bees]
          Kosmos 27, Ser. A. Biol. (2): 181-188

112.
(145) 1977. Comparative biometrical investigation on diploid drones of the honeybee.
          I. The head.
          J. apic. Res. 16(3): 131-142   PDF

111.
(144) 1977. Sex determination in the honey bee.
           Proceedings, 8th Intern. Congr. ISSSI, Wageningen: 188-190.

110. (143) 1977. Cannibalism and brood-rearing efficiency in the honeybee.

          J. apic. Res. 16(2): 84-94 PDF 661

109. (142)  1977 The density of bristles covering the wings as discrimination value between African and other races of honey bees.
          Apimondia Intern. Symposium on African bees, Pretoria 1976: 15-24.  PDF 567
          AA 862/1978 

108. 1977 The heredity of color patterns in the honey bee.
       
(140) a. Intern. Symposium on Genetics, Selection and Reproduction of the honeybee.
            Moscow 1976 Apimondia Publ. House, Bucharest: 49-55 Paper available
       
(141) b. Republished by journal editor:
            Me Feng (1986) (1): 3-5, (2): 6-7 (in Chinese)

107. 1976. Brood-rearing efficiency and absconding in Indian honeybees.
       
(137) a. J. apic. Res. 15(3/4): 133-143  PDF  
              AA 843/1977
       
(138) b. 1977 Brood rearing and absconding of tropical honey bees.
              Apimondia Intern. Symposium on African Bees 1976: 96-102
              AA 871/1978.
         
(139) c.  Republished by journal editor:
              Me Feng (1982) (3):12-14 (in Chinese).

106.
(136) 1976. Population genetic studies on sex alleles in the honeybee using the example of the Kangaroo Island bee sanctuary.
          J. apic. Res. 15(3/4): 105-123   PDF
          AA 924/1977

105. (135) 1976 Woyke J. Jasiński Z.
          The influence of age on the results of instrumental insemination of honeybee queens.
          Apidologie 7(4): 301-306 PDF 296 KB
          AA 235/1978

104. 1975. Eggs in comb cells of three species of Indian  
             XXV Intern. Apicult. Congress, Grenoble
       
 (132) a. Abstracts: 224
         
(133) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 321-322 PDF
       
 (134) c. 1975 Jaja w komórkach trzech gatunków pszczół indyjskich.
             XIV Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 11-12

103. 1975 Survival rate of brood in the bee sanctuary on Kangaroo Island.
           25th Intern. Apicult. Congree, Grenoble
       
(129) a. Abstracts: 223-224
       
(130) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania :277-279
       
(131) c. Przeżywalność czerwiu w rezerwacie pszczelim na wyspie Kangura.
               XIV Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 11

101.
(128)  1975. Natural and instrumental insemination of Apis cerana indica in India.
          J. apic. Res. 14(3-4): 153-159    PDF

100.  
(127) 1975. DNA content of spermatids and spermatozoa of haploid and diploid drones.
          J. apic. Res. 14(1): 3-8.    PDF  

99.
(126) 1974. Woyke J,. Jasiński Z., Smagowska B.
        Porównanie organów rozrodczych oraz efektów sztucznego i naturalnego unasieniania
        pszczół różnych ras i ich mieszańców.
             [Comparison of reproductive organs and of natural and artificial insemination of honeybees
        of different subspecies and their hybrids]
        Pszczel. Zesz. nauk. 18: 53-75


98.
(125) 1974. Woyke J., Skowronek W.
        Spermatogenesis in diploid drones of honey bee.

        J. apic. Res. 13(3): 183-190 PDF 1.4 M

97.
(124) 1974. Genic balance, heterozygosity and inheritance of size of testes in diploid drone honeybee.
        J. apic. Res. 13(2): 77-85   PDF

96. (123) 1974. The story of diploid drones of honeybee.
        History of the Bee Res. Assoc. London B.R.A.: 151-154
       AA 388/1976 PDF 274 KB

95. (132) 1973. Reproduction and artificial insemination of Apis cerana indica Fabr.
         Indian Bee Journ. 35(3-4): 10-20 PDF 470 KB

94. 1973 Experiences with Apis mellifera adansonii in Brazil and in Poland.
         
(127) a. Apiacta 8(3): 115-116 PDF
         
(128) b. Opity s Apis mellifera adansonii prowiedenye w Brazilii i Polsze.
             Apiacta 8(3): 115-116
       
 (129) c. Versuche mit Apis mellifera adansonii in Brasilien und in Polen.
             Apiacta 8(3): 115-116
       
 (130) d. Experiences avec Apis mellifera adansonii au Brasil et en Pologne.
             Apiacta 8(3): 115-116
       
 (131) e. Experiencias con Apis mellifera adansonii en el Brasil y Polonia.
             Apiacta 8(3): 115-116
             AA 604/1974

93. (126) 1973. Woyke J. Bobrzecki J.
        Long queen cells disease.
        Bull. Apicult. 10(1): 7-9

92.
(125) 1973. Woyke J.; Bobrzecki J.
        Choroba dlugich mateczników.
        XII Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 33-34

91.
(124) 1973. Zawartość DNA w komórkach rozrodczych dwóch rodzajów trutni.
        [DNA contents in reproductive cells of two types of drones]
        XII Nauk. Konf. Pszczel; Puławy: 31-32

90.
(123) 1973. Przedłużenie języczka pszczół przez ich poliploidyzację.
        [Increase of the tongue length of honeybees by poliploidization]
        XII Konf. Nauk., Puławy: 23-30.

89. 1973. Artificial insemination of Apis cerana indica.
          XXIV Intern.Apicult. Congr. Apimondia, Buenos Aires, Argentina
   
  (121) a. Abstracts: 52
     
(122) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 335-338

88.  
(120) 1973. DNA content in spermatidis and spermatozoa of haploid and diploid honeybee drones
            XXIV Intern. Apicult.Congr., Apimondia, Buenos Aires:
       a. Abstracts: 53
       b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 324-327 .

87.
(119) 1973. Woyke J. Woyke H.
        Pszczoły indyjskie pokonują trudności zapylania roślin w szklarniach.
        [Indian bees overcame pollination difficulties in greenhouses]
        Ogrodnictwo 10(2): 33-35

86.
(118) 1973 Laranja: a new honey bee mutation. .
        Journal of Heredity, 64: 227-230  PDF  
       AA 575/1974

85. (117) 1973 Instrumental insemination of Apis cerana indica queens.
        J. apic. Res. 12(3): 151-158 Paper available 783KB
       AA 344/1974

84. (116) 1973 Woyke J. Jasiński Z.
        Influence of external conditions and the number of spermatozoa entering the
        spermatheca of instrumentally inseminated honeybee queens
        J. apic. Res. 12(3): 145-151   PDF
        AA 437/1974

83. (115) 1973 Woyke J. Ruttner F. Koeniger N.
        Reproduction in Apis cerana 2.. Reproductive organs and natural insemination.
       J. apic. Res. 12(1): 21-34 Paper available, 1532KB
       AA 70/1974

82. (114) 1973. Reproductive organs of haploid and diploid drones.
         J. apic. Res. 12(1): 35-51   PDF  
         AA 598/1973 AA 602/1974

81.
(113) 1972. Woyke J. Adamska Z.
        The biparental origin of adult honeybee drones proved by mutant queens.
        J. apic. Res. 11(1): 41-44  PDF  
        AA 948/1972

80.
(112) 1972. How to determine the sex of living honeybee larvas.
                  Republished No 32 by editor of
         Nation. Techn. Inform. Service. Sprinfield, Virginia, USA: 1-8  PDF  

79. 1972. Sexallele und kontrolierte Paarung.
       
(105) a. Intern. Symp.: Paarungskontrolle und Selektion bei der Honigbiene.
           Lunz am See: 69-74 PDF  
       
(106) b. Sex alleles and controlled mating.
           Apimondia Sci. Bull. 1: 103-108   PDF
       
(107) c. Połowye alleli i kontrolirujemoie spariwanie.
           Sborn. Naucz. Trudow Apimondii 1: 103-108
       
(108) d. Meme en français
       
(109) e. Das selbe Deutch
       
(110) f. Lo mismo Esaniol
                 Republished by journal editor :
       
(111) g. Me Feng (1985) (4): 4-8, (in Chinese)

78. 1972. Forecast on investigations on poliploid honey bees by the test of hypothesis of genic balance,
            and of the heterozygosity of multiple loci.
       
(100) a. Apimondia Sci. Bull.: 33-35 PDF  
     
 (101) b. Prognoz issledowanii poliploidii u miedonosnych pczeł na osnowie gipotez geneticzeskowo balansa
           i geterozigotnosti mnożestwiennych lokusow.
           Sborn. Naucz. Trudow Apimondii: 33-35
     
 (102) c. Meme en français
      
(103) d. Das selbe Deutch
       
(104) e. Lo mismo Esaniol

77. (99) 1972. Woyke J. Ruttner F. Koeniger N.
        Reproduction in Apis cerana 1. Mating behaviour.
        J. apic. Res. 11(3): 141-146 Paper available, 592 KB
       AA 760/1973

76. (98) 1972. Naturalne i sztuczne unasienianie pszczół indyjskich.
        [Natural and instrumental insemination of Indian bees].
        XI Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 24-26.

75.
(97) 1972. Obserwacje nad pszczołami indyjskimi przeprowadzone w NRF i w Polsce.
       [Observations on Indian bees conducted in Germany and in Poland].
       Pszczelarstwo 23(5): 2-4.

74. 1971a. Biology of reproduction as a basis for production of new varieties of honeybees.
     
(94) a. Final Techn. Rep. for UDSA, Bee Cult. Lab. Warsaw: 1-154.
           AA 728/1975
      
(95) b. 1971. Feeding and maintenance of drones.
            Final Techn. Rep. for UDSA, Bee Cult. Lab. Warsaw: 121-124. PDF 490 KB
      
(96) c. 1973. Badania nad poliploidyzacją pszczoły miodnej.
          Konfrontacje 73, Akademie Rolnicze Gospodarce Narodowej, Dział Wydawnictw, AR

73. 1971. New experimental data in the honey bee genetics.
             XXIII Intern. Apicult. Congr. Moscow.
     
(92) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 365-367
     
(93) a. Abstracts: 110-111.  

72.
(91) 1971. Dlaczego trutnie nie wychowują się w matecznikach.
         [Why the drones do not develop in queen cells?].
         X Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 22-23  PDF  

71.
(90) 1971. Czy diploidalne trutnie są nadsamcami czy interseksami?
        [Are diplod drones supermales or intersexes?]
        X Nauk. Konf. Pszczel., Puławy: 22-23.

70.
(89) 1971 Badania nad uzyskaniem diploidalnych trutni pszczelich (Apis mellifica L.).
         [Investigations on rearing diploid drones (Apis mellifica L.)].
         Przegl. Zool. 15(4): 355-364
         AA 475L/1976

69. (88) 1971. Unasienianie matek pszczelich na trutowisku o zwiększonej liczbie trutni.
         [Mating of queens in mating station with increased number of drones].
         Pszczeln. Zesz. nauk., 15(1-2): 43-51 (paper available 689 KB )
         AA 787/1974

68. 1971. Correlations between the age at which honeybee brood was grafted,
          characteristics of the resultant queens, and results of insemination.
     
(86) a. J. apic. Res. 10(1): 45-55   PDF  
          AA 158/1972
                Republished by journal editor:
     
(87) b. Les conditions d'elevage et le nombre de sperms qui atteignent le receptacle seminal de la reine.
          Revue fr. Apic. 1971. 289: 255-256. PDF  

67.
(85) 1970. Ergebnisse der künstlichen Besamung der Königinnen verchiedener Bienenrassen.
          Bienenforscherkonf. Inst. f. Biaval, NLH - Asker .

66. 1969. The role of sex alleles in the development of reproductive organs of diploid drones.
           XXII Intern. Bienenzüchter-Kongr., Mü nchen
       
(83) a. Abstracts: 187
       
(84) b. Proceedings: Apimondia Publ. House, Bucharest: 625

65.
(82) 1969. Rearing diploid drones on royal jelly or bee milk.
        J. apic. Res. 8(3): 169-173  PDF  
        AA 918/1970

64. (81) 1969. A method of rearing diploid drones in a honeybee colony.
        J. apic. Res. 8(2): 65-71 PDF 1.7MB
        AA 917/1970

63. (80) 1969. Weitere Untersuchungen über die diploiden Drohnen.
        Allgem. Deutsche Imkerztg. 3(3): 68-71

62.
(79) 1968. Some facts concerning the beekeeping in both Americas and in Africa and the genetic studies in Brazil.
         XII Meżdun. Kongr. Entomoł. Moskwa, XII Intern. Congr. Entomol. Moscow : 331-332.

61. 1967. Diploid drone substance - cannibalism substance.
            XXI Intern. Apicult. Congr., Univ. Maryland, USA
       
(77) a. Abstracts -: 57-58
       
(78) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 471-472  PDF
            AA 681/1967

60. 1967. Woyke J., Skowronek W.
           Spermatogenesis in diploid drones.
           XXI Intern. Apicult. Congr. Univ. Maryland, USA
     
(75) a. Abstracts: 57
     
(76) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 470-479
          AA 682/1967

59. 1967. Rearing conditions and the number of sperms reaching the queens spermatheca.
            XXI Intern. Apicult. Congr. Univ. Maryland, USA   PDF  
       
(72) a.  Abstracts: 84-85
      
(73) b.  Proceeedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania: 232- 234.
            AA 737/1967
       
(74) c.  1971 Les conditiones d’elevage et le nombre de sperms qui atteignent le receptacle seminal de reine
             La Revue Francaise d’Apiculture 1971    289  :  255-256   PDF

58.
(71) 1966. The development, maturation and production of drones and natural mating
        of virgin and drone honeybees.
        Final Techn. Report P.L. 480, Bee Cult. Lab., Warsaw: 1-108
        AA 95/1969

57.
(70) 1966. Woyke, J.; Knytel, A:
        The chromosome number as proof that drones can arise from fertilized eggs of the honeybee.
          J. apic. Res. 5(3): 149-154  PDF  
        AA 680/1967

56.
(69) 1966. Woyke J. Knytel A. Bergandy K.
        The presence of spermatozoa in eggs as proof that drones can develop from
         inseminated eggs of the honeybee.
        J. apic. Res. 5(2): 71-78    PDF
       AA 79/1967

55.
(68) 1966. Relation of semen volume to the number of sperms in the spermatheca of
         artificially inseminated queen honey bees.
         Intern. Symposium on Bee Genetics and Artificial Insemination of Bee Queens,
         Czechoslovakia: 1-2

54.
(67) 1966. Wovon hängt die Zahl der Spermien in der Samenblase der auf natürlichem          
         Wege begatteten Königinen ab?
         Zeitschr. für Bienenforsch. 8(7): 236-247   PDF  
         AA 663L/1967

53.
(66) 1966. Woyke J. Adamska Z.
         Genetic evidence of biparental origin of adult honey bee drones.
         Bull. Acad. Pol.Sci., Cl. V., Ser. sci. biol. 14(1): 73-74   PDF
        AA 464L/1966

52.
(65) 1966. Woyke J. Knytel A.
         Cytological proof of the origin of drones from fertilized eggs of the honey bee.
         Bull. Acad. Pol. Sci., Cl. V, Ser. sci. biol. 14 (1): 69-72   PDF  
        AA 513L/67

51.
(64) 1966. Woyke J. Knytel A. Bergandy K.  
         Cytological proof of the origin of drones from inseminated eggs of the honey bee.
         Bul. Acad. pol. Sci. Cl. V. Ser. sci. Biol. 14(1): 65-67  PDF
         AA 463L/1967

50.
(63) 1965. Raport de sinteza asupra genetical la albina.
        Apicultura (Bucharest) 18(11-12): 20-23

49. (62) 1965. Rearing diploid drone larvae in queen cells in a colony.
        J. apic. Res. 4(3): 143-148 PDF 310 KB
        AA 462/1966

48. (61) 1965. Do honeybees eat diploid drone larvae because they are in worker cells?
        J. apic. Res. 4(2): 65-70   PDF  
        AA 109/1966

47.
(60) 1965. On bee genetics.
         XX Intern. Beekeep. Jub. Congr., Bucharest: 77-82

46. 1965. The diploid drone.
         Apimondia, XX Intern. Beekeep. Jub. Congr. Comiss. Bee Biol., Bucharest
     
(58) a. Abstracts 1(14): 1-4
     
(59) b. Proceedings, Apimondia Publ. House, Bucharest, Romania :152-154.

45. 1965. Study on diploid drone honey bees.
      (57) a. Abstracts - Ve Congr. Inter. de l'Union Intern. pour l'Etude d. Insect. Socieaux.            
           Resumes des Comunications.Tulouse
     
(58) b. Compt. Rand. du Ve Congr. Intern. de l'Union Intern. pour l'Etude Insect. Socieux, Toulouse: 257-262.

44.  
(56) 1965. Die "Diploide" der Drohnen.
         Paper delivered at the J. W. Goethe University.
         in Frankfurt/M., 15 July 1965, reported by H. Herman.  PDF  
         AA 819L/1964

43. 1965  b.  Drones from fertilized eggs and the biology of sex determination in the honeybee.
         
(52) a.  Apiacta 1 (1-2): 77-78.
 
             Les males provenant des oeufs fecondes et la biologie de determination du sexe de l'abeille mellifere.
         
(53) b.  Apiacta 1 (1-2): 76-77.     
         
(54) c. Trutni iz opłodotworiennych jaic i opredelenie poła miedonosnych pczeł.
              Apiacta 1(1-2): 78-79.
         
(55) d. Drohnen aus befruchteten Eiern und die Biologie der Geschlechts- determination bei der Honigbiene.            
              Apiacta 1(1-2): 79-80.

42.  
(51)  1965. Study on the comparative viability of diploid and haploid larval drone honeybees.
        J. apic. Res. 4(1): 12-16  PDF  
        AA 100/1966

41.
(50) 1965. Genetic proof of the origin of drones from fertilized eggs of the honeybee.
        J. apic. Res. 4(1): 7-11   PDF    
        AA 101/1966

40.
(49) 1964. Genetic characters in immature stages of wild and mutant bees.
        J. apic. Res. 3(2): 91-98  PDF  
        AA 70/1965

39.
(48) 1964. Causes of repeated mating flights by queen honeybees.
        J. apic. Res. 3(1): 17-23 PDF 330 KB
        AA 795/1964

38.
(47) 1963. Metoda wychowu matek i diploidalnych trutni z jaj poza ulem.
        [The method of rearing queens and diploid drones from eggs outside bee colony].
        Pszczeln. Zesz. nauk. 7(2): 63-80

37. (46) 1963. Rearing and viability of diploid drone larvae.
        J. apic. Res. 2(2): 77-84 PDF 1.5 MB
        AA 818/1964

36. (45) 1963. What happens to diploid drone larvae in a honeybee colony.
        J. apic. Res. 2(2): 73-76 Paper available 300.6 KB
        AA 817/64

35. 1963. Contribution of successive drones to the insemination of a queen.
          XIX-th Intern. Beekeeping Congress, Prague, Scientific Congress at Liblice 7-11 August 1963 .  
     
 (44) b. Proceedings, Comp. Text. of Lect. of XIX Congress of Apimondia: 715-718 . Paper available 25.9 KB  
       
(43) a. Abstracts, : 124-125    

34.  1963. Drones from fertilized eggs and the biology of sex determination in the honey bee.
           XIX-the Intern. Beekeeping Congress, Prague, 12-17 August 1963.
     
(42) b. Complet Text. of Lect. of XIX Congress of Apimondia: 704-714.   PDF
     
(41)
a. Abstracts : 126
                    Comments 1 - Bee World 1963    PDF  
                    Comments 2 - BeenWorld 1999   PDF

33. 1963. The behaviour of queens inseminated artificially in different manner.
            XIX-th Intern. Beekeeping Congress, Prague, Scientific Congress at Liblice 7-11 August 1963 .  
     
(40) b. Proceedings, Comp. Text. of  Lect. of XIX Congress of Apimondia: 702-703. paper available 13,5KB    
     
(39) a. Abstracts: 127.

32. (38) 1963. Rozpoznawanie płci żywych larw pszczelich.
        [Recognition of sex in alive bee larvae].
        Pszczeln. Zesz. nauk. 7(1): 23-31.

31. (37) 1963. Drone larvae from fertilized eggs of the honeybee.
        J. apic. Res. 2(1): 19-24 PDF 195 KB
        AA 816/1964

30. (36) 1963. Drones from fertilized eggs and biology of sex determination in the honeybee.
        Bull. Acad. Polon. Sci. Cl.V, Ser. sci.biol. 9(5): 251-254   PDF
        AA 533L/1965

29.
(35) 1962. The hatchability of "lethal" eggs in two sex allele fraternity of honeybees.
        J. apic. Res., 1: 6-13   PDF    
        AA 815/1964

28.
(34) 1962. Geneza powstawania niezwykłych pszczół.
        [Origin of unusual bees].
        Pszczelnicze Zeszyty naukowe, 6(2): 49-63; 1963  PDF  
        AA 512/65

27.
(33) 1962. Natural and artificial insemination of queen honeybees.
        Bee World 43(1): 21-25   PDF  

26. (32) 1960. Sztuczne unasienianie matek pszczelich różną ilością nasienia.
        [Instrumental insemination of queen bees with different amount of semen].
        II Międzynar. Konfer. Pszczel. P.O.P.P.S., Warszawa: 59-61.

25. (31) 1960. Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich.
       [Natural and instrumental insemination of queen bees].
       Pszczeln. Zesz. nauk. 4(3-4): 183-275 Polish, English summary   25 MB   
       AA536/1963

24. (30) 1958. Woyke J. Ruttner F. :
        An anatomical study of the mating process in the honeybee.
        Bee World 39(1): 3-18 Paper available
        AA 50/1962

23. (29) 1958. Histologiczna budowa organów rozrodczych trutnia.
        Poznań. Tow. Przyj. Nauk., Wydz. Mat.-Przyr. Prace Kom. Biol. 19(2): 1-51
        [Histological structure of drone reproductive organs].
        The Poznan. Soc. Friends. Sciences 19(2): 1-51 Paper available
        AA 821/1964

22. 1958. Die Ursachen mehrmaliger Hochzeitaflüge der Königinnen.
       
(25) a. Pszczeln. Zesz. nak. 2(3): 149-151 PDF  
           Die Ursachen mehramaliger Hochzeisflüge der Königinnen.
           XVII Congr. Intern. Apicult. Bologna - Roma, Italy.
       
(26) b. 1960 Proceedings, Atti ufficialli sec. vol. Imola: 402-403.
       
(27) c. 1958 Abstracts: 127
           AA387/1958
       
(28) d. 1959. The reasons for repeated mating flights of queenbees.
           Bee Research Assoc. Tampa, Fla. USA: 10-11.      

21. (24) 1958. Przebieg kopulacji u pszczół.
        [The process of mating in honeybees].
        Pszczeln. Zesz. nauk.2(1): 1-42
        Polish, English Summary 840 KB

20. (23) 1958. Monogokratnoje spariwanje pczelinoj matki wo wremia odnowo bracznowo wyleta.
         [Multiple mating of honeybee queen in one mating flight]
         Pczełowodstwo, Moskwa 31(8): 32-38

19.
(22) 1957. Arsakene til flere gangers paringsutflukt hos dronningene.
         Nordisk Bitidskrift 9(3): 79-80

18.
(21) 1957. Trupia główka (Acherontia atropos L.), jako szkodnik pszczoły w północnej Polsce.
         [Acherontia atropos L. as honeybee pest in northern Poland].
         Pol. Pismo Entomol. Ser.B. 1(9): 77-81
        AA183L/1965

17.
(20) 1956. Anatomische Untersuchungen von Koeniginnen und Drohnen und die mehrfache
         Paarung der Königinnen.
         XVI Internationaler Bienenzuchter-Kongress, Wiss. Sondert., Wien.:1-5   PDF  
         AA 236/1956

16.
(19) 1956 Pszczoły nie rozróżniają larw pszczelich i trutowych.
        [Bees do not recognize worker and drone larvae].
        Pszczelarstwo 7(5): 1-4   PDF    

15. 1956. Anatomo-physiological changes in queen-bees returning from mating flights, and the process of multiple mating.
     
(17) a. Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. 4(3): 81-87 Paper available
   
   (18) b. Anatomo-fizjologiczeskije izmienienja wozwraszczajuszczejsia s bracznowo wyleta pczelinoj matki i
                   
process mnogokratnowo spariwanja. 
                  
Bjull. Pol. Aad. Nauk. Otd. II 4(3):81-87  AA 285/1958

14.  (16) 1956. Woyke J. Głowska Z. Nowosielska B.
        Opieka pszczół nad matkami w różnych klateczkach.
        [Bee care of queens kept in different cages].
        Pszczelarstwo 7(2): 4-7. PDF 1 MB

13.
 (15) 1956 Zmiany anatomiczno-fizjologiczne a przebieg kilkakrotnej kopulacji matki pszczelej.
        [Anatomo-physiological changes and the multiple mating process in queen bee]
        Pszczelarstwo 7(1): 1-4

12.
(14) 1955. Matka po powrocie z lotu godowego.
        [Honey bee queen after returning from mating flight].
        Pszczelarstwo 6(12): 2-5.  PDF  

11. 1955. Multiple mating of the honeybee queen (Apis mellifica L.) in one nuptial flight.
     
(12) a. Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. 11 3(5): 175-180
           AA 73/1956 Ppaper available
   
   (13) b. Mnogokratnoje spariwanje pczelinoj matki (Apis mellifica L.) wo wremia odnowo
           bracznowo wyleta.
           Bjull. Pol. Akad. Nauk., Otd. II 3(5): 177-182

10. (11) 1955. Kilkakrotna kopulacja matki pszczelej.
        [Multiple mating of the honeybee queen].
        Pszczelarstwo 6(8): 1-5  PDF  

9.
(10) 1955. Działalność narządów rozrodczych trutnia.
       [Activity of reproductive organs of drones].
       Pszczelarstwo 6(7): 4-6   PDF

8.  
(9) 1955. Nieunasieniona matka i trutówki skladające jaja.
       [Virgin queen and laying workers].
       Pszczelarstwo 6(6): 24-25

7.  
(8) 1955. Wpływ lotów na pobudliwość płciową trutni.
       [Influence of flights on sexual excitability of drones]
       Pszczelarstwo 6(5): 1-3
       AA 21/1957

6.  
(7) 1955. Zachowanie się pszczół w czasie zaćmienia słońca.
       [Behaviour of honeybees during sun eclipse].
       Folia Biologica 3(3): 267-274 PDF 159 KB
       AA 16/1957

5.  
(6) 1954. Działalność lotna pszczół w czasie zaćmienia słońca.
      [Honeybees flight activity during sun eclipse].
      Pszczelarstwo 5(9): 6

4.
(5) 1953. Podkarmiaczka - ramka pracy.  
       [Feeder - working frame]
       Pszczelarstwo 4(4): 4-7

3.
(4) 1950. Miód w mateczniku.
       [Honey in queen cell].
       Pszczelarstwo 1(5): 10-12  PDF  

2.
(3) 1950. Wpływ nastroju rojowego pszczół na zbiór nektaru.
      [Influence of swarming mood on honey collection]
      Pszczelarstwo 1(4): 3-8   PDF    

1. 1950. Histologiczna budowa pęcherzyków nasiennych u pszczoły domowej 
        [The histological structure of the vesiculae seminales in the honeybee (Apis mellifica L.)]
   
(1) a. Spraw. Pol. Akad. Um. 51(4): 234   PDF  
   
(2) b. The histological structure of the vesiculae seminales in the honeybee (Apis mellifica L.).
      Academie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des Sc.Math.et Nat. No. 6-7,
      M-2-10056.   PDF